A T.t. 474/2013. számú, kijelölt közútszakaszok használatáról és az útdíjszedésről szóló hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 2.§- ának 2. bekezdése értelmében útdíj szedhető be kijelölt útszakaszok használatáért a 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű gépjárművek vagy a 3,5 tonnát meghaladó megengedett össztömegű , a T.t. 725/2004. számú, a közúti közlekedésről és közúti járművek üzemeltetésének feltételeiről szóló törvény és későbbi módosításai 1. melléklet B rész 2., 3. és 5. pontjában meghatározott járműszerelvények, azaz az M, N és G kategóriába sorolt járművek esetében, kivéve a M1, N1, M1G és N1G kategóriájú gépjárműből álló járműszerelvényeket. A szlovák kormány kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíjtétel nagyságát meghatározó T.t. 350/2007 számú hatályos rendelete adja meg a 3,5 t -tól–12 t-összes tömegig terjedő és a 12 t összes tömeget meghaladó járműre, ill. több mint kilenc személy (beleértve a gépjárművezetőt is) szállítására alkalmas gépjárműre az útdíj kiszámításának módját és az 1 km megtett útszakaszra vonatkozó útdíjtétel nagyságát.

A Szlovák Köztársaság kormányának, a kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíj kiszámításának módját, a díjszabást és a díjtarifákra vonatkozó engedmények rendszerét szabályozó T.t. 497/2013. számú, hatályos rendelete a következőképpen határozza meg:

a) az útdíj kiszámításának módja és a kijelölt útszakaszon megtett 1 km útnak megfelelő útdíjtarifa nagysága a legnagyobb megengedett össztömeg szerinti járműkategóriákra felosztva:

 • 3,5 t-tól – 12 t-ig,
 • 12 t felett,

b) az útdíj kiszámításának módja és a kijelölt útszakaszon megtett 1 km útnak megfelelő útdíjtarifa nagysága a több, mint 9 személy szállítására alkalmas járművekre - beleértve a gépjárművezetőt is - a legnagyobb megengedett össztömeg szerinti járműkategóriákra felosztva:

 • 3,5 t-tól – 12 t-ig,
 • 12 t felett.

 

Az előbbiekben említett kormányrendelet az útdíjtarifákat a következőképpen határozza meg:

 • a 3,5 t és 12 t legnagyobb megengedett össztömeg közötti gépjárművekre az EURO emissziós osztály szerint és a tengelyszámtól függetlenül 9 személy - beleértve a gépjárművezetőt is - szállítására tervezett és alkalmas gépjárművekre és személyszállításra nem alkalmas gépjárművekre,
 • a 12 t és az azt meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű személyszállításra tervezett és alkalmas gépjárművekre az EURO emissziós osztály szerint és a tengelyszámtól függetlenül,
 • a 12 t feletti legnagyobb megengedett össztömegű személyszállításra nem alkalmas gépjárművekre az EURO emissziós osztály és a tengelyszám szerint.

Kétségek kizárása érdekében és az előbbiekben taglalt tényállás és jogi körülmények alapján megemlítjük, hogy az M kategóriába sorolt járművekre (pl. autóbuszok) két kritérium érvényes, melyek alapján az M kategóriába sorolt járműveket a díjköteles járművek közé sorolják és a két kritériumot egyidejűleg kell teljesíteni:

 • az M kategóriába sorolt járművek több mint 9 személy szállítására - beleértve a gépjárművezetőt is - alkalmas gépjárművek és egyúttal
 • legnagyobb megengedett össztömegük 3,5 t feletti

Példák az M kategóriás járművek díjköteles járművek közé való besorolására/kizárására:

 • M kategóriába sorolt, 3,5 t feletti legnagyobb megengedett össztömegű és több mint 9 személy szállítására- beleértve a gépjárművezetőt is - (tehát 10 vagy annál több személy szállítására) alkalmas gépjármű útdíjkötelesnek számít és használatáért útdíjat kell fizetni (M2 és M3 kategóriáról van szó).
 • M kategóriába sorolt, 3,5 t alatti legnagyobb megengedett össztömegű és több mint 9 személy szállítására- beleértve a gépjárművezetőt is - (tehát 10 vagy annál több személy szállítására) alkalmas gépjármű nem számít útdíjkötelesnek, mivel az adott össztömegű járművekre díjtarifa nincs megállapítva, ez azt jelenti, hogy használatukért nem kell útdíjat fizetni (az M2 kategóriába sorolt járműért a közúti törvény értelmében idő alapú díjat kell fizetni = autópálya matrica),
 • M kategóriába sorolt, 3,5 t feletti legnagyobb megengedett össztömegű és kevesebb mint 9 személy szállítására- beleértve a gépjárművezetőt is - (tehát 9 vagy annál kevesebb személy szállítására) alkalmas gépjármű nem számít útdíjkötelesnek, mivel nem tesz eleget a törvényben meghatározott szállított személyek számának, ez azt jelenti, hogy használatukért nem kell útdíjat fizetni,
 • M1 kategóriába sorolt gépjárművek nincsenek az útdíjköteles járművek közé besorolva, ez azt jelenti, hogy használatukért nem kell útdíjat fizetni.