Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés

A Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés az útdíjkezelő társaság és a jármű üzemeltetője között létrejött szerződés, mellyel a útdíjkezelő társaság kötelezi magát arra, hogy a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés megkötését követően a jármű üzemeltetőjének lehetővé teszi a kijelölt útszakaszok használatát, a jármű üzemeltetője pedig kötelezi magát arra, hogy a a kijelölt útszakaszok használatáért útdíjat fog fizetni.

A Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés a szerződés megkötésére tett javaslat és a rendelkezésre bocsátott regisztrációs adatok alapján kerül megkötésre.

Előzetes útdíjfizetési módban a kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződést a jármű üzemeltetője, meghatalmazott képviselője és/vagy a járművezető bármely kapcsolattartó vagy értékesítési ponton megkötheti. Előzetes útdíjfizetési módban a kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés kizárólag egy regisztrált járműre köthető meg.

Utólagos (halasztott) útdíjfizetési módban a kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződést a jármű üzemeltetője vagy meghatalmazott képviselője a kapcsolattartó pontokon a rendszerüzemeltető üzleti képviselője vagy az üzemanyagkártya kibocsátók közvetítésével kötheti meg. Utólagos útdíjfizetési módban a kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés több regisztrált járműre köthető meg.

 

A kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés alapvető elemei:

a) a szerződő felek azonosító adatai és a jármű üzemeltetője nevében eljáró személy családi és utóneve, születési dátuma, lakhelyének címe, állampolgársága, személyazonossági igazolványszáma vagy útlevélszáma,

b) a jármű vagy a járművek adatai,

c) az útdíjfizetés mód,

d) a kiválasztott útdíjfizetési mód keretén belül az útdíj befizetésének formája.

 

Az utólagos útdíjfizetési módban kötött kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés további elemei:

a) a számla esedékességének határideje,

b) az adott számlázási időszak alatt minden beregisztrált jármű által a kijelölt útszakaszokon megtett feltételezett teljes úthossz,

c) az útdíjbefizetés kötelezettségének biztosítása:

  • bankgarancia által – a bankgaranciát kiállító bank adatai, a garancia kiállításának dátuma, a bankgarancia hatálya és a bankgarancia prolongálása,
  • készpénzbiztosítékkal – a készpénzbiztosíték nagysága,
  • az útdíj befizetési kötelezettség biztosításának más, az útdíjkezelő társaság által elfogadott módja.

d) a jármű üzemeltetőjénél a számlázásért és pénzügyletekért felelős személy adatai,

e) a fedélzeti egység járműbe való stabil beszerelésének kötelezettsége (stabil beszerelésnek számít az olyan megoldás, amely biztosítja a fedélzeti egység állandó kapcsolatát a jármű elektromos rendszerével)

 

Az útdíjbefizetés kötelezettségének biztosítása

Utólagos útdíjfizetési módban a Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés megkötése előtt a jármű üzemeltetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének az útdíjkezelő társaság számára az útdíjbefizetés kötelezettségének biztosítása érdekében bankgaranciát vagy készpénzben letett garanciát vagy más, az útdíjkezelő társaság által elfogadott biztosítékot kell nyújtania (jelenleg az üzemanyagkártya kibocsátók révén) az útdíjkezelő társaság által meghatározott összegben és időtartammal.

Az útdíjbefizetés kötelezettségét biztosító garancia minimális értékét a jármű kategóriája, össztömege, tengelyszáma és emissziós osztálya, az útdíjtétel nagysága, a kijelölt útszakaszokon megtett feltételezett kilométerszám, a számlázási időszak hossza, a számla esedékessége és a biztosítékkal lefedett járművek száma határozza meg. Az útdíjbefizetés kötelezettségének minimális összegét a bankgarancia kalkulátorral lehet kiszámolni.

 

Az útdíjbefizetési kötelezettség biztosításának módozatai

1. Bankgarancia – a bank által nyújtott garancia utólagos útdíjfizetési mód esetén, amellyel a bank felelősséget vállal a járműüzemeltető kijelölt útszakaszok használatával kapcsolatos útdíjfizetési kötelezettségei teljesítése felett. A járműüzemeltetőnek bármely, a SzK területén lévő vagy külföldi bank nyújthat Bankgaranciát A Bankgaranciát nyújtó banknak kedvezményezettként az útdíjkezelő társaságot kell megjelölnie, a Bankgarancia kizárólag a rendszerüzemeltető által meghatározott formanyomtatványon és az útdíjkezelő társaság által meghatározott minimális összegben állítható ki. Bankgarancia formanyomtatvány a Letöltés szekcióban tölthető le. Az útdíjkezelő társaság a járműüzemeltető bankja által kiállított bankgaranciát visszautasíthatja.

A bankgarancia minimális hatálya 12 naptári hónap.

A bankgarancia minimális összege járművenként a Kijelölt közútszakaszok használatáról szóló szerződésben szereplő minden egyes járműre legalább 600 euró.

2. Készpénzbiztosíték – utólagos fizetési módban a kijelölt útszakaszok használatával kapcsolatos útdíjfizetési kötelezettségek teljesítése érdekében az útdíjkezelő társaság javára és számlájára letett összeg. A jármű üzemeltetője a készpénzbiztosítékot az útdíjkezelő társaság bankszámlája javára banki átutalással vagy készpénzbetéttel teheti le.

A készpénzbiztosíték minimális összege járművenként a Kijelölt közútszakaszok használatáról szóló szerződésben szereplő minden egyes járműre legalább 600 euró.

3. Az útdíjbefizetési kötelezettség biztosításának más módja az üzemanyagkártya kibocsátója révén lehetséges. Abban az esetben, ha a jármű üzemeltetője rendelkezik üzemanyagkártyával, a útdíjbefizetési kötelezettségre biztosítékot az adott üzemanyagkártya kibocsátója is nyújthat/biztosíthat. További információkért lépjen kapcsolatba az üzemanyagkártya kibocsátójával.

 

A jármű üzemeltetőjének bonitását (hitelképességét) az üzemanyagkártya kibocsátója határozza meg. A jármű üzemeltetője és az üzemanyagkártya kibocsátója közti pénzügyi viszonyt kizárólag a e két szerződő fél közti szerződés rendezi.

Elfogadott üzemanyagkártyák útdíjbefizetési kötelezettség teljesítéséhez az Ügyfélszolgálat – Fizetések szekcióban találhatók.

Az útdíjbefizetési kötelezettség biztosítása az utólagos útdíjfizetési módban kötött Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés hatályának egész ideje alatt fenn kell hogy álljon, a biztosíték az adott jármű üzemeltető érvényes Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződésében feltüntetett összes járművének útdíjbefizetési kötelezettségét le kell hogy fedje.

Ha a minimális útdíjbefizetési kötelezettség kiszámításához felhasznált eredeti adatok megváltoznak a jármű üzemeltetője vagy meghatalmazott képviselője köteles az útdíjbefizetési kötelezettség biztosítására az egyik biztosítási módozattal vagy azok kombinációjával pótlólagos biztosítékot nyújtani.

 

Fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés

A fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés az üzemeltető és a gépjármű üzemeltetője között kötött szerződés, amelyben a rendszerüzemeltető fizetés ellenében kötelezi magát arra, hogy a gépjármű üzemeltetőjének fedélzeti egységet bocsát rendelkezésre, ugyanakkor a gépjármű üzemeltetője kötelezi magát, hogy ezt térítés ellenében fogja használni és biztosítékot helyez letétbe a fedélzeti egység használatának időszakára. A fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződéshez szükséges adatok:

  • a szerződő felek azonosító adatai – családi és utónév, születési dátum, lakcím, állampolgárság, személyigazolvány vagy útlevél szám, a gépjármű üzemeltetője nevében szerződést kötő személy járművezetői jogosítványszáma, és az útdíjszedő rendszer kezelőjének azonosító adatai,
  • a fedélzeti egység azonosítószáma, a hozzárendelt gépjármű forgalmi rendszáma
  • a fedélzeti egység elsődleges beállításának paraméterei,
  • a fedélzeti egység átadásáért fizetendő összeg és annak esedékessége,
  • a fedélzeti egység és tartozékai visszaadása kötelezettségének biztosítási módja,
  • a biztosíték összege 50 EUR, amit vagy készpénzben, vagy banki átutalással vagy elfogadott bankkártyával lehet megtéríteni.