A regisztráció végrehajtása

Az elektronikus útdíjbeszedő rendszerbe való regisztrációra olyan gépjármű üzemeltetők és tulajdonosok kötelesek, akik számára az útdíj fizetése kötelező jelleggel bír, továbbá olyan egyéb gépjármű tulajdonosok is, akik mentesítve vannak az útdíj fizetése alól.

A gépjármű üzemeltetőjének első lépése az elektronikus útdíjfizetési rendszerbe való regisztráláskor az útdíj fizetési módjáról való döntés. Választhat az útdíj előzetes útdíjfizetési módot, vagyis előlegfizetés formájában, vagy számla elleni fizetés mellett, vagyis utólagos fizetési módot. Ezen döntése szerint választja ki a megfelelő kérdőívet, amelyet a gépjármű üzemeltetője vagy személyesen tölt ki és nyújt be, vagy kitöltheti és benyújthatja annak meghatalmazott képviselője is. A gépjármű elektronikus útdíjfizetési rendszerbe való regisztrálásakor, előzetes útdíjfizetés esetén a gépjármű üzemeltetője nevében a gépjármű vezetője is kérheti a regisztrációt.

Az elektronikus útdíjfizető rendszerbe való nyilvántartásba vételi kérelem szerződéskötési javaslatot is jelent a kijelölt útszakaszok használatáról szóló, valamint a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződéshez. Ez az illetékes útdíjbeszedési rendszerek üzemeltetője által kiadott formanyomtatványon kerül benyújtásra. A kérvényt személyesen lehet benyújtani a kapcsolattartó vagy értékesítési pontokon, vagy a rendszerüzemeltető üzleti képviselőinek közvetítésével, az üzemanyagkártyák kiadóinak közvetítésével, a www.emyto.sk internetes portál segítségével, amelyen megtalálhatók a szükséges nyomtatványok is, továbbá postai úton, fax segítségével, vagy elektronikus postán keresztül.

 

A rendszerüzemeltető regisztrálás céljából a következő adatokat kérheti:

 • a vállalkozás üzleti neve, a vállalkozás címe, amennyiben a gépjármű üzemeltetője természetes személy – vállalkozó,
 • családnév és utónév, születési dátum, állandó lakhely, állampolgárság, személyigazolvány vagy útlevélszám, amennyiben a gépjármű üzemeltetője természetes személy,
 • név, cégnév, cím, amennyiben a gépjármű vezetője jogi személy,
 • családnév és utónév, születési dátum, állampolgárság és a gépjármű vezetője lakhelyének címe vagy a meghatalmazott képviselő adatai,
 • a gépjármű vezetőjének személyigazolvány vagy útlevélszáma vagy a meghatalmazott képviselő adatai, továbbá a gépjármű vezető jogosítványának a száma,
 • a gépjármű üzemeltetőjének cégnyilvántartási száma amennyiben kiadásra került, vagy ennek megfelelő, más országban elfogadott adat,
 • a gépjármű üzemeltetőjének adóazonosító száma, amennyiben ezzel rendelkezik,
 • adatok a gépjármű üzemeltetőjének cégnyilvántartásba vételi adatai vagy más hasonló jellegű adatok, amennyiben létezik ilyen bejegyzés
 • a gépjármű forgalmi rendszáma és az ország, amelyben a gépjármű nyilvántartásba van véve,
 • a jármű kategóriája,
 • a jármű össztömege, tengelyek száma és a jármű emissziós osztálya,
 • adatok arról, hogy a jármű rendelkezik-e olyan berendezéssel vagy vannak rajta olyan átalakítások, amelyek gátolhatnák a fedélzeti egység helyes működését / pl. fóliázott szélvédő/,
 • a kijelölt útszakaszokon tervezett, egyszeri használat során feltételezhetően megtett össztávolság, vagy a megtett teljes távolság feltételezett hossza meghatározott időn belül a kijelölt útszakaszok ismételt használata mellett,
 • a gépjármű üzemeltetőjének banki kapcsolata,
 • a gépjármű üzemeltetőjének elérhetőségi adatai.

 

Ezeken a regisztrációs adatokon kívül, a kijelölt szakaszok használatára vonatkozó szerződés megkötése előtt (az útdíj utólagos fizetése esetén) a nyilvántartásba vételi kérelmen adatokat kell közölni az útdíj fizetésének módjáról, a szolgáltatást nyújtó személyről, a biztosíték nagyságáról és annak érvényességéről.

Bejegyzési kérelem (regisztrációs kérelem) formanyomtatvány a Letöltés szekcióban tölthető le.

Az egész folyamatot az internetes portálon keresztül végrehajtott regisztráció útján lehet egyszerűbbé és gyorsabbá tenni az önkiszolgáló zónában, ezt követően pedig bármely ügyfélszolgálati helyet felkereshető.

Ha Ön a közeljövőben nem kívánja a Kijelölt útszakaszokat használni, minél előbb szolgáltassa vissza Fedélzeti egységet. Tájékozódjon, hogyan juttathatja vissza egyszerűen és idejében, kötbér felszámítása nélkül a Fedélzeti egységet.

 

A regisztrációs adatok ellenőrzésére szolgáló okmányok

A rendszer üzemeltetője ezen szerződés megkötése előtt a regisztrációs adatok teljességének és valósságának ellenőrzése végett kérheti a 3 hónapnál nem régebbi cégnyilvántatási kivonatot, vagy ehhez hasonló egyéb bejegyzési kivonatot, igazolást a gépjármű nyilvántartásáról, műszaki bizonylatot az összes regisztrált gépjárműről, szerződést aláíró személy azonosságát igazoló okmányt igazolja / pl. személyigazolvány, útlevél/, a gépjármű üzemeltető képviselője által kiadott érvényes írásbeli meghatalmazást a meghatalmazó 3 hónapnál nem régebbi hitelesített aláírásával.

 

Ügyfélszolgálati ponton a Fedélzeti egység kezeléséhez szükséges információk és okiratok:

A jármű és az útdíjas számla egyértelmű azonosítása a következő műveletekhez szükséges:

 • előzetes útdíjfizetési módban az útdíjegyenleg feltöltése
 • a fedélzeti egység lecserélése
 • előzetes útdíjfizetési módban a Fedélzeti egység visszaszolgáltatása a Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés felbontása nélkül (nem érinti a pénzügyi eszközök elrendezését)

A jármű és az útdíjas számla egyértelmű azonosításához a járművezetőnek rendelkeznie kell a jármű forgalmi engedélyével vagy annak másolatával, vagy a Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés részleteinek ismeretével:

 

A Fedélzeti egységet visszaszolgáltató személytől függ, hogy a Fedélzeti egység visszaszolgáltatásakor a Kijelölt útszakaszok használatáról szóló előzetes útdíjfizetési módban kötött szerződés felbontását és a pénzügyi eszközök elrendezését igényelve milyen kötelező okmányokat kell bemutatnia:

 •  járművezető:
  • a jármű forgalmi engedélyének eredetije
  • személyi igazolvány / útlevél
    
 •  a társaság törvényes képviselője:
  • a jármű forgalmi engedélyének másolata vagy írásban a forgalmi rendszámok jegyzéke
  • 3 hónapnál nem régebbi cégjegyzéki, vállalkozói vagy hasonló jegyzékkivonat eredetije vagy hitelesített másolata,
  • személyi igazolvány / útlevél
    
 •  meghatalmazott személy:
  • a jármű forgalmi engedélyének másolata vagy írásban a forgalmi rendszámok jegyzéke
  • 3 hónapnál nem régebbi cégjegyzéki, vállalkozói vagy hasonló jegyzékkivonat eredetije vagy hitelesített másolata,
  • hitelesített meghatalmazás vagy a cég fejléces papírján bélyegzőlenyomattal ellátott meghatalmazás (bescannelve elektronikus postán is elküldhető)
  • személyi igazolvány / útlevél