A szlovákiai elektronikus útdíjrendszer keretében működő ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatások közé tartozik a különböző ügyfélbeadványok – kérelmek, reklamációk, észrevételek, panaszok – fogadása és intézése.

Az ügyfél az alábbi módokon kezdeményezhet reklamációs eljárást:

  • Írásban a rendszerüzemeltetőnek címzett levélben,
  • személyesen bármely kapcsolattartó vagy értékesítő ponton, a reklamációt viszont írásban kell benyújtani,
  • elektronikus formanyomtatvány kitöltésével és elküldésével, a nyomtatvány az  www.emyto.sk honlapon a Letölthető dokumentumok cím alatt található,
  • telefonon az ügyfélszolgálati telefonszámon (Call-centra).

Ügyfélbeadvány (kérelem, reklamáció, észrevétel, panasz) kizárólag szlovák vagy angol nyelven nyújtható be.

A reklamáció fontos elemeivel, benyújtásával, érvényesítésével és az elintézési határidőkkel kapcsolatos egyéb részletes tájékoztatást az Útdíjbefizetéseket kezelő társaság által kiadott Általános üzleti feltételek vonatkozó rendelkezései tartalmazzák; a dokumentum a Letölthető dokumentumok menüpontban található.