A kijelölt közútszakaszokon megtett, úttal arányos útdíj fizetéséről szóló hatályos T.t. 474/2013. számú törvény és további törvények módosításai és kiegészítései szerint a jármű-üzemeltetők és/vagy a járművezetők kötelességeinek betartását a törvény 25. §-ának 2. bekezdése értelmében arra felhatalmazott személyek ellenőrzik a Szlovák Köztársaság Rendőrségével együttműködve, a közlekedés folyamatos és biztonságos lebonyolításának felügyelete keretein belül.

Az ellenőrzés végrehajtására megbízott személyek az útdíjszedési törvény 25. §-ának 2. bekezdése értelmében:

a) az útdíjkezelő társaság alkalmazottjai,
b) az útdíjkezelő társaság által, az útdíjszedési törvény 12. §-ának 2. bekezdése értelmében felhatalmazott személy alkalmazottjai.

Az ellenőrzés végrehajtására felhatalmazott személy az ellenőrzés helyszínén a minisztérium által kiadott igazolvánnyal igazolja magát. Az igazolvány a tulajdonos fényképén kívül az alábbi személyazonosító adatokat tartalmazza: családi és utónév.

Az ellenőrzést a Szlovák Köztársaság egész területén mozgó (mobil) útdíj-rendőrségi egységek biztosítják be folyamatos üzemmódban, ami heti 7 napot és évi 365 napot jelent.

Az útdíj-rendőrségi járművekben vegyes összetételű felügyelő-szolgálat dolgozik, a Szlovák Rendőrség útdíj-rendőrségi tisztviselője és az útdíjszedési hivatalnok azaz a rendszer-üzemeltető (SkyToll társaság) informatikai rendszerek és az útdíj-rendőrségi járművön elhelyezett érzékelő technika kezeléséért felelős alkalmazottja. Az ellenőrzés dinamikusan, menet közben vagy statikusan a leállósávban félreállított járművekben történik.

 

A dinamikus ellenőrzés azt jelenti, hogy felkutatják és megállítják azokat a járműveket, amelyekkel kapcsolatban a központi információs rendszer információi, valamint a rendszer-üzemeltető által működtetett útdíjfizetési ellenőrző rendszer adatai szerint útdíjszedési szabálysértés ún. útdíjas incidens gyanúja áll fenn. A célirányos ellenőrzéseken kívül a mozgó útdíjfizetést ellenőrző egységek a díjköteles járműveket véletlenszerű ellenőrzéseknek is alávetik.

Álló helyzetű (stacionárius) ellenőrzés során speciális műszaki eszközök segítségével parkoló autókat ellenőriznek. Az útdíjfizetési ellenőrző rendszer az útdíj-rendőrség mozgó egységein kívül stabilan telepített és hordozható közúti díjellenőrző portálok hálózatából is áll, amelyek automatikus adatgyűjtést végeznek a útdíjszedési szabálysértés elkövetésével gyanúsított járművek kiszűrésére.

 

Az útdíjrendőrség járművei is az ellenőrző kapukéhoz hasonló ellenőrző technikával vannak felszerelve. Kijelölt útszakaszok különböző pontjain útdíjköteles járművek 24 órás folyamatos üzemben történő mobil ellenőrzésére szolgálnak. Az ellenőrzésen felül az útdíjrendőrség a központi felügyelet adatai alapján konkrét járművek ellen is indít eljárást. Azon jármű-üzemeltetőkkel szemben, akiknél az útdíjfizetés terén mulasztást állapítanak meg, az útdíjrendőrség jogosult magas pénzbüntetést kivetni – bírság formájában helyszíni eljárásban ill. közigazgatási eljárásban a megfelelő közlekedésrendészeti hivatalban. Súlyos szabálysértés megállapítása esetén a pénzbírságon felül még a gépjárművezető számára az út folytatását is jogosult megakadályozni.

Az útdíjrendőrség munkájához tartoznak a megelőző jellegű ellenőrzések is - a legmodernebb technika segítségével bármely, a kijelölt útszakaszon mozgásban lévő, pihenőkön vagy üzemanyagtöltő állomásokon félreállított járműveket is képes leellenőrizni.

Egyetlen, a szabályokat és előírásokat rendesen betartó útdíj fizetésére kötelezett járművezetőnek ill. üzemeltetőnek sem kell komplikációktól vagy szankcióktól tartania, a Szlovák Köztársaság területén minden autópályát és gyorsforgalmi utat, továbbá fenntartott alacsonyabb rendű közutat korlátlanul és problémamentesen vehet igénybe.