Blokkolás

Ha előzetes útdíjfizetési módban a Fedélzeti egység kevés előre fizetett útdíj maradványösszeget jelez, a legközelebbi Ügyfélszolgálati ponton haladéktalanul emelje az előre fizetett útdíj (kredit) összegét. Az OBU 1374 Fedélzeti egységen kevés előre fizetett útdíj maradványösszeg esetén az első nyomógomb zölden villog és az egység hangjelzést bocsát ki. A Sitraffic Sensus Unit és a Billien OBU Fedélzeti egységeken az előre fizetett útdíj elégtelen maradványösszegét az egység € szimbólum villogásával (Billien OBU 5051: sárgán világít €) és egyúttal az állapotjelző LED villogásával jelzi hangjelzés kibocsátása mellett. A Fedélzeti egység leblokkol, ha az előre fizetett útdíj maradványösszege 0 €-ra csökken.

Ehhez hasonlóan, utólagos útdíjfizetési mód esetén, ha a lefutott útdíj összege megközelíti a banki garancia vagy a készpénz biztosíték nagyságát az OBU 1374 fedélzeti egység első gombja villogni kezd és a Sitraffic Sensus Unit és a Billien OBU fedélzeti egységeken egyszerre villog az € szimbólum (Billien OBU 5051: sárgán világít €) és az állapotjelző LED lámpa. Ez felhívja a jármű üzemeltetőjének / vezetőjének a figyelmét arra, hogy emelje meg a banki garancia vagy a készpénz biztosíték összegét.

Az útdíj vagy más kötelezettség meg nem térítése esetén (az esedékességtől számított 3 kalendáriumi napon belül) a rendszer üzemeltetője jogosult a gépjármű üzemeltető azon fedélzeti egységeit leblokkolni amelyek esetében nincs megtérítve az útdíj. Az összes leblokkolt fedélzeti egység a „leblokkolt“ állapotot kijelzi.

 

Szállítás

Amennyiben a kijelölt útszakaszokon való áthaladás közben a gépjárműben olyan fedélzeti egység található, amelyen a szállítás ideje alatt nem kerül útdíjas tranzakció rögzítésre, a gépjármű üzembentartója, akihez a fedélzeti egység hozzá van rendelve, a fedélzeti egység megfelelő szállítását a rendszerüzemeltető utasításai szerint köteles biztosítani.  


A fedélzeti egységekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatás és a használati utasítások a letölthető dokumentumok között a Fedélzeti egységek, Letölthető dokumentumok menüpont alatt találhatóak.