A fedélzeti egység a rendszer üzemeltetőjének tulajdona. A rendszer üzemeltetője a fedélzeti egységet a gépjármű üzemeltetőjének haszonkölcsön szerződés alapján adja át, összhangban az elektronikus útdíjszedésről szóló Tt. 25/2007 sz. szerződéssel, a későbbi változások és kiegészítések értelmében, az Útdíjfizetési renddel, valamint a rendszer üzemeltetőjének általános üzleti feltételeivel. A gépjármű üzemeltetője kizárólag azt a fedélzeti egységet, ill. annak tartozékait használhatja, amelyeket a rendszer üzemeltetője a rendelkezésére bocsátott.

A fedélzeti egység átadásáról szóló szerződés megkötését követően a rendszer üzemeltetője személyesen az ügyfélfogadási helyen vagy csomagszállító szolgáltató segítségével kiadja a fedélzeti egységet és annak tartozékait a gépjármű üzemeltetőjének vagy az általa felhatalmazott személynek. A kuriér szolgáltatás fizetett. Részletes információk az ügyfélszolgálati telefonon keresztül vagy a kapcsolattartó pontokon szerezhetők be.

Előzetes útdíjfizetés esetén a fedélzeti egységet a gépjármű vezetője is átveheti, ill. visszaszolgáltathatja.

A jármű vezetőjének alapvető kötelességei a fedélzeti egység használatával kapcsolatban:

  • Ellenőrizni a fedélzet egység helyes beállítását és működőképességét az indulás előtt, a kijelölt szakaszokon való áthaladást követően, menet közben és az út végén,
  • Óvni és helyesen használni a fedélzeti egységet,
  • Haladéktalanul jelenteni a rendszer üzemeltetőjének az útdíj helyes kiszámításához szükséges adatokat, amennyiben a gépjármű üzemeltetője a vezetés befejezését követően hibát észlel a fedélzet egység beállításában,
  • Betartani a használati utasításban feltüntetett biztonsági utasításokat,
  • A fedélzeti egységet és annak tartozékait, amennyiben azok használati joga megszűnt, működőképes és hibátlan állapotban visszaszolgáltatni a rendszer üzemeltetőjének.