A Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés értelmében a jármű Üzembentartója és/vagy Vezetője köteles

A kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés (adott járműre vonatkozó része) a járműhöz rendelt Fedélzeti egység által regisztrált utolsó Útdíjas tranzakció után 6 hónap elteltével is megszűnik (Az útdíjszedő társaság Általános Szerződési Feltételei, IV. Cikk, IV.3 fejezet, 1. pont).

Amennyiben az arra kötelezett a Fedélzeti egységet a megadott időn belül nem juttatja vissza, a jármű Üzembentartója a Rendszerüzemeltetőnek kötbért köteles fizetni; a kötbér összege  a Fedélzeti egység visszaszolgáltatására vonatkozó, letétbe helyezett biztosíték összegével csökkentett a Fedélzeti egységnek és tartozékainak bekerülési árával egyenlő.

Amennyiben az Üzembentartó a lehető legkorábbi időpontban leadja a Fedélzeti egységet (pl. az országból történő kilépéskor, ha hosszabb ideig nem kívánja a Fedélzeti egységet használni), ezáltal elkerülheti

  • a Fedélzeti egység visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket,
  • a Fedélzeti egység vissza nem szolgáltatása miatt felszámított kötbért.

Előzetes útdíjfizetési módban fizető Járműüzemeltető és/vagy a Járművezető a Fedélzeti egységet a kapcsolattartó vagy értékesítési pontok bármelyikén visszaszolgáltathatja.

Utólagos útdíjfizetési módban a Jármű üzemeltetője és/vagy Meghatalmazott képviselője, hitelesített aláírással ellátott írásos 3 hónapnál nem régebbi meghatalmazás felmutatása után a Fedélzeti egységet kizárólag Kapcsolattartó ponton szolgáltathatja vissza.

A Fedélzeti egység visszaszolgáltatásához szükséges okmányok és információk a Szükséges okmányok szekcióban találhatók.

A Fedélzeti egység visszaszolgáltatásakor, ha az nem sérült és működőképes, a Járműüzemeltető, Meghatalmazott képviselője és/vagy a Járművezető a Letéti díjat (biztosítékot) visszakapja. Ha a Fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződést Utólagos díjfizetési módban kötötték, az egy szerződésben szereplő Fedélzeti egységek leadásakor visszajáró biztosítékot a Rendszerüzemeltető az Üzembentartónak arra a bankszámlájára utalja, amely a Fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződésben, a szerződéskiegészítésben vagy a szabályosan kitöltött és a Rendszerüzemeltetőnek eljuttatott kérelemben szerepel. Ha a visszajáró összeg meghaladja a 100 eurót, a Rendszerüzemeltető az összeget a Járműüzemeltető bankszámlájára utalja át. A bankszámla számot a Járműüzemeltető által kötelezően kitöltött Pénzeszközök visszafizetésére irányuló kérelemben kell feltüntetni .

Ha a Járműüzemeltető és/vagy a Járművezető a Fedélzeti egységet nem szolgáltatja vissza vagy a Fedélzeti egység elveszik vagy eltulajdonítják, a Rendszerüzemeltető kötbért jogosult kiszámlázni, ami a Fedélzeti egység és tartozékai beszerzési ára levonva belőle a Letéti díj összegét.

Ha a Járműüzemeltető és/vagy a Járművezető a Fedélzeti egységet megrongálja vagy megsemmisíti, a Rendszerüzemeltető érvényesíti a Letéti díjra és az aktuális díjszabás szerinti kötbérre való jogosultságát.

Ha a Járműüzemeltető és/vagy a Járművezető a Fedélzeti egység tartozékát vagy annak valamely részét nem szolgáltatja vissza, a Rendszerüzemeltető jogosult a visszatérítendő Letéti díj összegéből az tartozék aktuális díjszabás szerinti árát levonni.

Ha a Járműüzemeltető és/vagy a Járművezető a Fedélzeti egységgel együtt nem szolgáltatja vissza a tápegységet és/vagy a tápegység tokját, a Fedélzeti egység károsodottnak minősül és a Rendszerüzemeltető jogosult a visszatérítendő Letéti díj összegéből a károsodott Fedélzeti egység aktuális díjszabás szerinti árát levonni.

Ha megváltozik a Járműüzemeltető személye, az a személy, akinek a Fedélzeti egység a rendelkezésére volt bocsátva, az eredeti Járműüzemeltető az eseményt követő 5 naptári napon belül köteles a Fedélzeti egységet, valamint annak tartozékait visszaszolgáltatni.