OBU 1374 fedélzeti egység

Fontos tudnivalók a fedélzeti egység használatát megelőzően

A gépjármű begyújtását követően a fedélzeti egység hangjelzést bocsát ki és amíg a fedélzeti egység nem éri el a normális üzemmódot, a LED diódák villognak. Mihelyst a fedélzeti egység üzemkész állapotba kerül, további hangjelzést bocsát ki, a LED diódák jelzik a működést és a beállított járműkategóriát.

Ha a fedélzeti egység készenléti (standby) állapotban van, bekapcsolása úgy történik, hogy megnyomja a nyomógombot vagy beindítja a gépjármű motorját.

A fedélzeti egységen két nyomógomb, 5 LED dióda és egy integrált fényérzékelő található. A fényérzékelő információi alapján, a környezeti fény intenzitásától függően beállítódik a LED diódák világításának intenzitása (nappal élénkebben világítanak, éjszaka enyhébben). A nyomógombokkal beállítható a gépjármű kategóriája, a hangjelzés ki-és bekapcsolása, valamint egyedi esetekben, az ügyfélszolgálati telefonvonal operátorainak utasítására, az adatok elküldése is kezdeményezhető.A gépjármű kategóriájának beállítása és kijelzés

A fedélzeti egységen a tengelyszám függvényében dinamikusan változtatható a gépjármű- kategória. A gépjármű üzemeltetője és/vagy a gépjármű vezetője biztonsági szempontból köteles a vezetésre összpontosítani és a fedélzeti egység bárminemű beállítását csak álló helyzetben a kijelölt helyen végezheti.

A gépjármű-kategória és tengelyszám beállításánál figyelembe kell venni a kettős tengelyt és az emelő tengelyt. Tehergépjárművek esetében a gépjármű üzemeltetőjének és/vagy a gépjármű vezetőjének, amennyiben pótkocsit vagy nyerges utánfutót csatlakoztat vagy kapcsol le, meg kell változtatnia a gépjármű-kategóriát. A gépjármű össztömegét a műszaki igazolványban vagy a gépjármű nyilvántartását igazoló bizonylatban lehet megállapítani.

Az első gomb ismételt megnyomásával a gépjármű kategóriája dinamikusan változik. A tengelyszám alapján beállított gépjármű-kategória LED diódák általi kijelzése, megjelenítése a következő:

LED “1” Tehergépjármű kategória >= 3,5 – 12 t
LED “2” Tehergépjármű kategória >= 12 t és 2 tengely
LED “3” Tehergépjármű kategória >= 12 t és 3 tengely
LED “4” Tehergépjármű kategória >= 12 t és 4 tengely
LED “1” és “4” Tehergépjármű kategória >= 12 t és 5, vagy több tengely
LED “1” Autóbusz kategória >=3,5–12t
LED “2” Autóbusz kategória >= 12 t
 

obu_manual_1.jpg

 

A második gomb megnyomásával a használó tompíthatja/kikapcsolhatja a fedélzeti egység hangjelzését. A második nyomógomb ismételt megnyomásával a hangjelzés újból bekapcsol.

A fedélzeti egység a gépjárművezetőnek akusztikusan is jelezhet különböző eseményeket, pl. a forgalmi rend megváltozását, csatlakozó kábel szétkapcsolását, díjköteles útszakaszok megkülönböztetését, az előre befizetett útdíj, a banki garancia ill. készpénzbiztosíték nem elégséges nagyságát.

A fedélzeti egység Használati utasítása, a LED diódás kijelző és a hangjelzés leírásával együtt a Letöltés szekcióban tölthető le.

 

OBU Sitraffic Sensus Unit fedélzeti egység

Állapotjelző és működtető elemek, hang- és fényjelzések

A fedélzeti egységen nem található be- és kikapcsoló gomb, a berendezés akkor lép működésbe, amikor feszültségforrásra van kötve. A feszültségforrásra kötött fedélzeti egység mindig bekapcsol ha:

– bekapcsolja a gyújtást vagy
– a jármű mozgásba lendül vagy
– megnyomja a navigációs gombot.

Kijelölt útszakaszokon való indulás előtt, menet közben és az út befejeztével a felhasználó kötelessége a fedélzeti egység működőképességének és a beállított adatok helyességének ellenőrzése.

Az egyes állapotjelző és működtető elemek, valamint a hang- és fényjelzések jelentését a kép alatti szöveg ismerteti.
 

 

obu_manual_2.jpg

1 – Jármű kategóriája

2 – Jármű forgalmi rendszáma

3 – Négyirányú navigációs nyomógomb, mellyel:

– beállítható a jármű kategóriája és tengelyszáma,
– aktiválható ill. inaktiválható a hangjelzés,
– kieszközölhető az elektronikus útdíjrendszerrel való kommunikáció
– a berendezés állapotát mutató LED fényjelzés

4 – Az előre befizetett útdíj maradványösszege

5 – Külső tápegységre való kapcsolódás

6 – Az akkumulátor állapota

7– Hangszóró állapota (bekapcsolva/kikapcsolva)

Járműkategória beállítása és jelzése

A fedélzeti egység aktiválását és alapbeállítását a rendszerüzemeltető által megbízott személy végzi el a kijelölt útszakaszokról szóló továbbá a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződésekben megadott adatok alapján.

A fedélzeti egység átvételi folyamatában ellenőrizze le a fedélzeti egységbe bevitt adatok helyességét és a fedélzeti egység kijelzett működési állapotát.
 

Abban az esetben, ha a kijelölt útszakaszok használata folyamán megváltozik a jármű tengelyszáma (pl. pótkocsit kapcsolnak rá) a Fedélzeti egység megfelelő működtető eleme segítségével kötelező módosítani a tengelyszámot úgy, hogy az a jármű valós kategóriáját / valós tengelyszámát tükrözze.

A tengelyszám módosítására használja a navigációs gombot és ismételten nyomja meg a „lava-sipka.png” vagy „prava-sipka.png” jelet addig, amíg a kijelzőn megjelenő tengelyszám nem felel meg az Ön járművének vagy járműszerelvényének.

A hangjelzés aktiválását ill. inaktiválását a navigációs nyomógombbal lehet elvégezni, ismételten nyomogassa addig a „horna-sipka.png” vagy „dolna-sipka.png” jelet, amíg a kijelzőn nem jelenik meg a hangszóró szimbóluma. A hangszóró aktiválására ill. inaktiválására használja a navigációs nyomógombot és nyomja meg a „lava-sipka.png” vagy „prava-sipka.png” jelet. A művelet befejeztével nyomja meg a „horna-sipka.png” vagy „dolna-sipka.png” jelet, amellyel a kijelzőn standard üzemmód jelenik meg, esetleg a kijelző egy kis idő múlva magától beáll a standard üzemmódba.

 

obu_manual_4.jpg

A fedélzeti egység az eseményeket a járművezetőnek hangjelzéssel tudja jelezni, ilyen esemény pl. az üzemmód váltása, a bekötő kábel kioldása, útdíjas szakasz felismerése, az előre befizetett útdíj vagy a banki készpénz biztosíték elégtelen összege.

Használati utasítás a Sitraffic Sensus Unit fedélzeti egységhez a Letöltés szekcióban férhető hozzá.
 

Billien OBU fedélzeti egység

Indikátorok, kijelző és vezérlő elemek

A fedélzeti egység homlokrészén találhatók az indikátorok, a kijelző és vezérlő elemek.
A fedélzeti egységen nincs be-, ill. kikapcsolásra szolgáló nyomógomb, így az a tápfeszültségre való csatlakozás pillanatában lép működésbe. Abban az esetben, ha a fedélzeti egység csatlakoztatva van a tápfeszültségre, mindig bekapcsol:
•    ha bekapcsolja a gyújtást, vagy
•    ha a jármű mozgásba lendül, vagy
•    bármely nyomógomb lenyomását követően


A kijelölt útszakaszok igénybevétele előtt, menet közben és az út megtétele után köteles ellenőrizni a fedélzeti egység működőképességét és beállításának helyességét.
Az egyes állapotjelző és működtető elemek, valamint a hang- és fényjelzések jelentését a kép alatti szöveg ismerteti.

 

obu_manual_5.jpgJárműkategória beállítása és jelzése
A fedélzeti egység aktiválását és alapbeállítását a rendszerüzemeltető megbízott munkatársa végzi el, mégpedig a kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződésben és a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződésben szereplő adatok alapján.


A fedélzeti egység átvételekor győződjön meg az adatok, valamint a fedélzeti egységen kimutatott beállítás és a kimutatott üzemállapot helyességéről.Abban az esetben, ha a kijelölt útszakaszok igénybevétele előtt vagy menet közben megváltozik a jármű tengelyeinek száma (pl. pótkocsi csatlakoztatása), köteles a fedélzeti egység megfelelő működtető elemével beállítani a tengelyek számára vonatkozó adatot úgy, hogy az megfeleljen a jármű valós kategóriájának /a tengelyek valós számának.


A tengelyek számának megváltoztatásához a „“ vagy „“, jelet nyomkodja mindaddig, míg az adott szimbólumban megjelenő tengelyszám nem egyezik a jármű vagy a járműszerelvény tengelyeinek számával.
A hangjelzés aktiválása vagy deaktiválása a „“ nyomógomb megnyomásával történik.


A fedélzeti egység az eseményeket a járművezetőnek hangjelzéssel tudja jelezni, ilyen esemény pl. az üzemmód váltása, a bekötő kábel kioldása, útdíjas szakasz felismerése, az előre befizetett útdíj vagy a banki készpénz biztosíték elégtelen összege.

Alapvető kezelési útmutató a Billien OBU fedélzeti egységhez a Letöltés szekcióban férhető hozzá.

 

Billien OBU 5051 fedélzeti egység

Indikátorok, kijelző és vezérlő elemek

A fedélzeti egység homlokrészén találhatók az indikátorok, a kijelző és vezérlő elemek.
A fedélzeti egységen nincs be-, ill. kikapcsolásra szolgáló nyomógomb, így az a tápfeszültségre való csatlakozás pillanatában lép működésbe. Abban az esetben, ha a fedélzeti egység csatlakoztatva van a tápfeszültségre, mindig bekapcsol:
•    ha bekapcsolja a gyújtást, vagy
•    ha a jármű mozgásba lendül, vagy
•    bármely nyomógomb lenyomását követően


A kijelölt útszakaszok igénybevétele előtt, menet közben és az út megtétele után köteles ellenőrizni a fedélzeti egység működőképességét és beállításának helyességét.
Az egyes állapotjelző és működtető elemek, valamint a hang- és fényjelzések jelentését a kép alatti szöveg ismerteti.

5051_menu_hu

5051_manual_hu


Járműkategória beállítása és jelzése
A fedélzeti egység aktiválását és alapbeállítását a rendszerüzemeltető megbízott munkatársa végzi el, mégpedig a kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződésben és a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződésben szereplő adatok alapján.


A fedélzeti egység átvételekor győződjön meg az adatok, valamint a fedélzeti egységen kimutatott beállítás és a kimutatott üzemállapot helyességéről.

5051_kategorie_hu


Abban az esetben, ha a kijelölt útszakaszok igénybevétele előtt vagy menet közben megváltozik a jármű tengelyeinek száma (pl. pótkocsi csatlakoztatása), köteles a fedélzeti egység megfelelő működtető elemével beállítani a tengelyek számára vonatkozó adatot úgy, hogy az megfeleljen a jármű valós kategóriájának /a tengelyek valós számának.


A tengelyek számának megváltoztatásához a „“ vagy „“, jelet nyomkodja mindaddig, míg az adott szimbólumban megjelenő tengelyszám nem egyezik a jármű vagy a járműszerelvény tengelyeinek számával.
A hangjelzés aktiválása vagy deaktiválása a „“ nyomógomb megnyomásával történik.


A fedélzeti egység az eseményeket a járművezetőnek hangjelzéssel tudja jelezni, ilyen esemény pl. az üzemmód váltása, a bekötő kábel kioldása, útdíjas szakasz felismerése, az előre befizetett útdíj vagy a banki készpénz biztosíték elégtelen összege.

Alapvető kezelési útmutató a Billien OBU 5051 fedélzeti egységhez a Letöltés szekcióban férhető hozzá.