1
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha díjköteles útszakaszon hibásodik meg vagy rongálódik meg a fedélzeti egység

Ha a fedélzeti egység díjköteles útszakaszon történő áthaladás során hibásodik meg vagy sérül meg, a járművezető köteles a járművet a legközelebbi biztonságos helyen leállítani és a fedélzeti egység meghibásodását vagy megrongálását az Ügyfélszolgálati telefonszámon a rendszerüzemeltetőnek bejelenteni.  Azonosítási célból a járművezető a rendszerüzemeltetőnek az alábbi adatokat adja meg: saját családi és utóneve, a jármű üzembentartójának családi és utóneve vagy cégneve, a jármű forgalmi rendszáma, valamint a jármű hozzávetőleges helyzete. A rendszerüzemeltető a járművezetővel közli az esemény kódszámát, a járművezető a rendszerüzemeltető utasításai értelmében a legközelebbi kapcsolattartó vagy értékesítési pontig folytathatja útját. Az így teljesített útszakasz díjmentes, kivéve azokat az eseteket, amikor bebizonyosodik, hogy a fedélzeti egység meghibásodását vagy megrongálódását a jármű  üzembentartója vagy a járművezető idézte elő.

2
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a fedélzeti egység hibás beállítására csak a díjköteles útszakasz elhagyását követően derül fény

Ha a jármű üzembentartója és/vagy a járművezető a díjköteles útszakasz elhagyása után állapítja meg, hogy hibás a fedélzeti egység beállítása, az útdíj helyes összegének kiszámításához szükséges adatokat haladéktalanul köteles a rendszerüzemeltetőnek bejelenteni.

3
Hogyan kell eljárni a fedélzeti egység eltulajdonítása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén

A fedélzeti egység eltulajdonítása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén a jármű üzembentartója és/vagy a jármű vezetője köteles a fedélzeti egység eltulajdonítását, elvesztését vagy megsemmisülését az Ügyfélszolgálati telefonszámon a rendszerüzemeltetőnek bejelenteni. Azonosítási célból a jármű üzembentartója és/vagy a járművezető a rendszerüzemeltetőnek az alábbi adatokat adja meg: saját családi és utóneve, a jármű üzembentartójának családi és utóneve vagy cégneve, a jármű forgalmi rendszáma. A rendszerüzemeltető a jármű üzembentartójával és/vagy a járművezetővel közli az esemény kódszámát, és az elektronikus útdíjrendszerben deaktiválja a fedélzeti egységet.

Ha az eltulajdonítást vagy elvesztést követően a fedélzeti egységet jogosulatlan személy használta, a jármű üzembentartója, akihez az adott fedélzeti egység van rendelve, az útdíj teljes összegét köteles megfizetni; az összeg az elektronikus útdíjrendszer adatai alapján arra az időszakra kerül megállapításra, amely az eltulajdonítás vagy elvesztés időpontjától addig tart, amíg a fedélzeti egység eltulajdonításáról vagy elvesztéséről szóló bejelentést a rendszerüzemeltető az elektronikus útdíjrendszerben rögzíti. Amint a jármű üzembentartója bejelenti a fedélzeti egység eltulajdonítását vagy elvesztését, a rendszerüzemeltető haladéktalanul köteles a fedélzeti egység eltulajdonításáról vagy elvesztéséről szóló bejelentést az elektronikus útdíjrendszerben rögzíteni, egyúttal deaktiválja a fedélzeti egységet.

A fedélzeti egység eltulajdonítása vagy elvesztése esetén a rendszerüzemeltető jogosult arra, hogy a fedélzeti egység deaktiválásával egy időben érvényesítse a jelen Feltételek 2 IV. cikke szerint a  biztosítékra és kötbérre vonatkozó jogigényét.

Ha az eltulajdonított vagy elvesztett fedélzeti egységet a rendszerüzemeltető visszakapja, a rendszerüzemeltető az Általános szerződési feltételek IV. cikke szerint érvényesített biztosítékot akkor fizeti vissza a jármű üzembentartójának, ha notifikált személy igazolta a fedélzeti egység működőképességét; sérült fedélzeti egység visszaszolgáltatása  esetén a notifikált személy igazolja, hogy a sérülést nem a jármű üzembentartója okozta. Notifikált személy a rendszerüzemeltető központi logisztikai raktárában üzemelő szerviz és/vagy a fedélzeti egységet gyártó cég szervizközpontja.

4
Hogyan történik az új fedélzeti egység átadása

Ha a jármű üzembentartója az eltulajdonított, elveszett, megsemmisült vagy meghibásodott fedélzeti egység helyett új fedélzeti egység rendelkezésre bocsátását igényli, a rendszerüzemeltető vele új rendelkezésre bocsátási szerződést köt, vagy a korábbi rendelkezésre bocsátási szerződésnek az eredeti fedélzeti egység adatait tartalmazó részét közös megegyezéssel módosítják.  A jármű üzembentartója a rendszerüzemeltető által kiadott Általános üzleti feltételek IV. cikke szerinti összegű biztosítékot nyújt a rendszerüzemeltetőnek.

 A jármű üzembentartója és/vagy a járművezető kötelesek megelőzni az olyan helyzeteket, amikor a fedélzeti egység eltulajdonítására, elvesztésére, megsemmisülésére vagy meghibásodására kerülhet sor. A jármű üzembentartója és/vagy a járművezető az eltulajdonított, elveszett, megsemmisült vagy meghibásodott fedélzeti egységért teljes mértékű kártérítési felelősséggel tartozik.

5
Hol kapható további tájékoztatás

A jármű üzembentartójának és a járművezetőnek a fedélzeti egység eltulajdonításával, elveszésével, megsemmisülésével vagy meghibásodásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a rendszerüzemeltető által kiadott Általános üzleti feltételek vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

A fedélzeti egységgel kapcsolatban további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken nyújtunk:

  • a www.emyto.sk portálon a Fedélzeti egység menüpontban
  • telefonon a +421 2 35 111111 számú ügyfélszolgálati telefonszámon.