1
Mely díjfizetés alól mentesülő járműveket kell kötelezően regisztrálni az elektronikus útdíjrendszerbe:

Az alábbi járművek kizárólag abban az esetben mentesülnek az útdíjfizetés alól, ha regisztrálják őket az elektronikus útdíjrendszerbe:

 • küldő állam külön jogszabály alapján szolgálati feladatokat ellátó fegyveres erőinek vagy civil egységeinek járművei,
 • az integrált katasztrófavédelem vonuló egységeinek járművei, ez alól kivételt képeznek olyan jogi vagy természetes személyek járművei, amelyek tevékenységi körébe mentés és segítségnyújtás tartozik,
 • az útdíjbefizetéseket kezelő társaság járművei,
 • az díjköteles útszakaszok karbantartására szolgáló járművek,
 • az útdíjbefizetéseket kezelő társaság (a rendszerüzemeltető) által megbízott személy járművei, amennyiben az útdíjfizetés ellenőrzésére használják őket,
 • a mozgósítási tartalékot alkotó, külön jogszabály szerinti feladatokat ellátó járművek.
2
Hol és milyen módon regisztrálható útdíjfizetés alól mentesülő jármű

Az útdíjfizetés alól mentesülő, de az elektronikus útdíjrendszerben kötelezően regisztrálandó jármű üzembentartója a díjköteles (kijelölt) útszakaszok használata előtt a rendszerüzemeltetőnél köteles kezdeményezni a jármű regisztrálását, ezt kizárólag valamely Kapcsolattartó ponton, helyen teheti meg úgy, hogy kitölti az útdíjfizetés alól mentesülő jármű regisztrálására rendszeresített regisztrációs űrlapot.

A kitöltött regisztrációs űrlaphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • a jármű forgalmi engedélye vagy törzskönyve,
 • a díjfizetés alól mentesülő jármű üzembentartójának azonosítására alkalmas dokumentumok, a jármű mentességét alátámasztó dokumentumok, l. a 3. pontot.

Ha a díjköteles útszakasz használata előtt közvetlenül vagy a használat alatt változik az útdíjfizetés alól mentesülő járművel kapcsolatos valamely regisztrált adat, a jármű üzembentartója a változás napjától számított 5 napon belül köteles az adatot az elektronikus útdíjrendszerbe történő regisztrálás céljából szolgáltatni.

3
Mely dokumentumokat és adatokat kell benyújtani

Az útdíjfizetés alól mentesülő jármű regisztrálásakor az üzembentartó az alábbi dokumentumokat mutatja be:

 • A díjfizetés alól mentesülő jármű üzembentartójának személyét azonosító iratok (pl. cégbírósági kivonat, polgármester megválasztását igazoló okirat),
 • a jármű mentességét igazoló iratok (pl. a díjköteles útszakaszok karbantartásáról szóló szerződés).

Időben vagy területileg korlátozott díjmentesség esetén az útdíjfizetés alól mentesülő jármű üzembentartója köteles feltüntetni azt az időt vagy helyet, amelyekre a díjmentesség vonatkozik.

 

Útdíjfizetés alól mentesülő jármű regisztrálása céljára a jármű üzembentartója elsősorban az alábbi adatokat köteles megadni:

 • cégnév és a vállalkozás helye, ha a jármű üzembentartója vállalkozó magánszemély; családi név és utónév, személyi szám vagy születési idő, lakcím, állampolgárság, személyi igazolvány vagy útlevél száma, ha a jármű üzembentartója egyéb magánszemély,
 • név vagy cégnév és a székhely címe, ha a jármű üzembentartója jogi személy,
 • a jármű forgalmi rendszáma és a járművet nyilvántartó ország neve,
 • az üzembentartó elérhetőségei, elsősorban telefonszám, faxszám, e-mail cím – amennyiben van.
4
Hogyan történik a kérelem elintézése

A kérelem, azaz az útdíjfizetés alól mentesülő jármű regisztrálására szolgáló szabályosan kitöltött regisztrációs űrlap és a szükséges mellékletek befogadása után a rendszerüzemeltető az adatokat feldolgozza, s a kérelmet jóváhagyás végett az útdíjbefizetéseket kezelő társasághoz továbbítja. Amint az útdíjbefizetéseket kezelő társaság (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) a kérelmet jóváhagyja/elutasítja, a rendszerüzemeltető a jármű üzembentartójának megküldi a „Válasz az útdíjfizetés alól mentesülő jármű regisztrálása iránti kérelemre“ című dokumentumot.

5
Hol kapható további tájékoztatás

Az útdíjfizetés alól mentesülő jármű üzembentartójának jogait és kötelezettségeit a rendszerüzemeltető által kiadott Általános üzleti feltételek és az útdíjbefizetéseket kezelő társaság által kiadott Általános üzleti feltételek, valamint a közúthálózat kijelölt szakaszaiért fizetendő útdíjról és egyéb törvények módosításáról szóló 474/2013. törvény vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

A jármű regisztrálásával kapcsolatos további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken nyújtunk:

 • a www.emyto.sk portálon az Ügyfélszolgálat menüpontban
 • telefonon a +421 2 35 111111 számú ügyfélszolgálati telefonszámon.