1
Melyek a túlfizetés visszatérítésének a feltételei?

Az előzetesen megfizetett Útdíj fel nem használt része (túlfizetés) a jármű Üzembentartójának és/vagy a Járművezetőnek a Kijelölt (díjköteles) útszakaszok használatáról szóló szerződés megszűnését követően teljes összegben visszatéríthető. A Kijelölt (díjköteles) útszakaszok használatáról szóló szerződés a működőképes és sértetlen Fedélzeti egység, valamint a Fedélzeti egység használati útmutatójában részletezett tartozékok szabályszerű visszaszolgáltatását követően is megszűnhet, ez érintheti a teljes szerződést vagy csak arra a Járműre vonatkozó részét, amelyhez adott Fedélzeti egység hozzá lett rendelve.

Az előzetesen megfizetett, de fel nem használt Útdíjrészt az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet (útdíjszedő) átutalja a jármű Üzembentartójának a bankszámlájára, vagy készpénzben kifizeti a Kapcsolattartó és/vagy Értékesítési pontokon.

Készpénzes visszatérítés csak a 100 euró összeget meg nem haladó túlfizetés esetében lehetséges. Ha az előzetesen megfizetett, de fel nem használt Útdíjrész összege meghaladja a 100 eurót, a teljes összeg visszatérítése kizárólag csak az Üzembentartó bankszámlájára történő átutalással lehetséges.

A bankszámla-/banki adatok helyességéért a jármű Üzembentartója a felelős.

Ha az útdíj megfizetésére Utólagos díjfizetési módban, számla ellenében kerül sor, és az Üzembentartó a következő számlázási időszak vége előtt igényli a túlfizetés visszatérítését, akkor a Rendszerüzemeltetőhöz címzett írásbeli kérelemmel teheti azt meg.

2
Milyen dokumentumokat kell benyújtani?

Ha a Kijelölt (díjköteles) útszakaszok használatáról szóló szerződés a működőképes és sértetlen Fedélzeti egység, valamint a Fedélzeti egység használati útmutatójában részletezett tartozékok szabályszerű visszaszolgáltatásával szűnt meg, éspedig teljes egészében, a túlfizetés visszatérítését a Kapcsolattartó vagy Értékesítési pontokon igényelheti:

 • A Járművezető;
 • Az adott vállalkozás hivatalos képviselője;
 • Meghatalmazott személy;

 

A Járművezető az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:

 • a Jármű forgalmi engedélye és/vagy érvényes törzskönyve (eredeti példány),
 • a Járművezető személyi igazolványa és/vagy útlevele.

 

Az adott vállalkozás hivatalos képviselője az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:

 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozói nyilvántartási kivonat vagy bármilyen egyéb, a társaság adatait nyilvántartó regiszterből származó kivonat eredeti példányban vagy hiteles másolatban,
 • a hivatalos képviselő személyi igazolványa és/vagy útlevele.

 

Meghatalmazott személy:

 

 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozói nyilvántartási kivonat vagy bármilyen egyéb, a társaság adatait nyilvántartó regiszterből származó kivonat eredeti példányban vagy hiteles másolatban,
 • közjegyző által hitelesített meghatalmazás, esetleg adott Járművel kapcsolatban meghatalmazás készpénzfelvételre (elküldhető szkennelt változatban e-mailben),
 • a Meghatalmazott személy személyi igazolványa és/vagy útlevele.

 

Utólagos díjfizetési módban, Előzetes díjfizetési módban 100 euró összeg felett a túlfizetés visszatérítését az Üzembentartó a rendszerüzemeltetőhöz benyújtott írásbeli Pénz-visszatérítési kérelem alapján igényelheti.

3
Hol és hogyan igényelhető vissza a túlfizetés?

A túlfizetés (nem felhasznált útdíjrész) visszatérítése kizárólag a Kijelölt (díjköteles) útszakaszok használatáról szóló szerződés megszűnését követően a Kapcsolattartó vagy Értékesítő pontokon, valamint

e-mailben igényelhető; ez esetben az Üzembentartó az info@emyto.sk címre küldi el a kitöltött és az Üzembentartó / Hivatalos képviselő által aláírt Pénz-visszafizetési kérelem szkennelt másolatát. A túlfizetés visszatérítése kizárólag az Üzembentartó bankszámlájára történő átutalással történik.

4
Hogyan történik a kérelem intézése?

A Kapcsolattartó vagy Értékesítési ponton a 100 euró alatti túlfizetés helyben készpénzben visszatérítésre kerül.

100 euró feletti összeg esetén az Üzembentartó /Hivatalos képviselő által benyújtott hiánytalan Pénz-visszatérítési kérelemnek a rendszerbe történő regisztrálását követően a Rendszerüzemeltető a kérelmet feldolgozza, és a túlfizetést az Üzembentartónak a Pénz-visszatérítési kérelemben feltüntetett bankszámlájára átutalja.

Hibás banki adatok és/vagy hiányos és /vagy alá nem írt kérelem esetében a rendszerüzemeltető nem dolgozza fel a kérelmet.

5
Hol kapható további tájékoztatás?

A Jármű üzembentartójának, a Járművezetőnek, esetleg a meghatalmazott személynek az Útdíjszedőhöz / az Útdíjszedő által megbízott személyhez (Rendszerüzemeltető) fűződő szerződéses viszonyával és/vagy az Elektronikus útdíjfizetési rendszerbe történő regisztrációval kapcsolatos valamennyi jogát és kötelezettségét a rendszerüzemeltető által kiadott Általános üzleti feltételek és az útdíjbefizetéseket kezelő társaság által kiadott Általános üzleti feltételek szabályozzák, ezek az Ügyfélszolgálat cím alatt a Letölthető dokumentumok menüpontban elérhetőek.

A szlovákiai elektronikus útdíjfizetési rendszerrel kapcsolatos további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken nyújtunk:

 • a www.emyto.sk portálon az Ügyfélszolgálat cím alatt a Jármű regisztrálása és igényelt dokumentumok, valamint az Útdíjfizetés módja menüpont alatt,
 • telefonon a +421 2 35 111111 számú ügyfélszolgálati telefonszámon.