1
Jakie są warunki zwrotu środków finansowych

Niewykorzystana opłata drogowa (nadpłata) może zostać zwrócona w całej wysokości  Użytkownikowi pojazdu i/lub Kierowcy pojazdu dopiero po wygaśnięciu Umowy o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg, przy czym Umowa o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg może wygasnąć także w przypadku prawidłowo zwróconej działającej i nieuszkodzonej jednostki pokładowej, wraz z akcesoriami zdefiniowanymi w instrukcji obsługi Jednostki pokładowej, w całości lub części dotyczącej pojazdu, do którego została przydzielona jednostka pokładowa.

Niewykorzystana opłata drogowa zostanie zwrócona przez Zarządcę poboru opłat na konto bankowe Użytkownika pojazdu lub gotówką w Miejscach Kontaktowych i/lub Miejscach Dystrybucyjnych.

W przypadku zwrotu niewykorzystanej nadpłaty opłaty drogowej w gotówce zostanie zwrócona niewykorzystana nadpłata opłaty drogowa do wysokości nieprzekraczającej 100 EUR. W przypadku, gdy wysokość niewykorzystanej nadpłaty opłaty drogowej wynosi powyżej 100EUR, zostanie ona zwrócona wyłącznie przelewem bankowym na konto bankowe Użytkownika pojazdu.

Za prawidłowe podanie danych do konta bankowego odpowiada Użytkownik pojazdu.

W przypadku, gdy Użytkownik pojazdu chce w trybie opłaty drogowej uiszczonej w późniejszym terminie zwrócić nadpłatę faktury za opłatę drogową przed zakończeniem następnego okresu rozliczeniowego, musi wystąpić w formie pisemnego wniosku o zwrot środków finansowych i doręczyć go Administratorowi systemu.

2
Jakie należy przedłożyć dokumenty

W przypadku, gdy Umowa o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg wygasła w wyniku prawidłowego zwrotu działającej i nieuszkodzonej Jednostki pokładowej, zwrotu jej akcesoriów zdefiniowanych w instrukcji obsługi Jednostki pokładowej, jako całości, o zwrot środków finansowych w Miejscu Kontaktowym lub Miejscu Dystrybucyjnym może wnioskować:

 • Kierowca pojazdu;
 • Organ statutowy spółki;
 • Pełnomocnik, przy czym

 

Kierowca pojazdu jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego i/lub ważną kartę pojazdu,
 • dowód  rejestracyjny i/lub paszport kierowcy pojazdu.

 

Organ statutowy spółki jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów:

 • oryginał  lub poświadczony urzędowo wyciąg z rejestru handlowego, z rejestru prowadzenia działalności gospodarczej lub podobnego rejestru, do którego została spółka wpisana, nie starszy niż 3 miesiące
 • dowód osobisty i/lub paszport organu statutowego spółki 

 

Pełnomocnik:

 • oryginał lub poświadczony urzędowo wyciąg z rejestru handlowego, z rejestru prowadzenia działalności gospodarczej lub podobnego rejestru, do którego została spółka wpisana, nie starszy niż 3 miesiące
 • poświadczone urzędowo pełnomocnictwo, lub pełnomocnictwo do odbioru środków finansowych w związku z odpowiednimi numerami rejestracyjnymi Pojazdu (może zostać przesłane także zeskanowane pocztą elektroniczną)
 • dowód osobisty i/lub paszport Upoważnionej osoby

W przypadku wystąpienia o zwrot środków finansowych w Trybie opłaty drogowej uiszczonej w późniejszym terminie lub w Trybie przedpłaty opłaty drogowej, w przypadku gdy chodzi o sumę powyżej 100 EUR, wystąpi Użytkownik pojazdu o zwrot środków finansowych w formie pisemnego  Wniosku o zwrot środków finansowych złożonego Użytkownikowi systemu.

3
Gdzie i jak można wystąpić o zwrot środków finansowych

O zwrot środków finansowych (niewykorzystana opłata drogowa) można wystąpić w Miejscu kontaktowym lub Miejscu dystrybucyjnym, wyłącznie po wygaśnięciu Umowy o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg, jak również za pośrednictwem e-maila, w którym Użytkownik pojazdu wyśle kopię elektroniczną (skan) Wniosku o zwrot środków finansowych na adres info@emyto.sk. Wniosek zostanie wypisany i podpisany przez Użytkownika pojazdu/Organ statutowy, przy czym zwrot środków finansowych zostanie zrealizowany wyłącznie w formie przelewu bankowego na konto Użytkownika pojazdu.

4
W jaki sposób odbywa się załatwienie wniosku

Prośba o zwrot do 100 EUR zostanie załatwiona w formie gotówki na Miejscu kontaktowym i Miejscu dystrybucyjnym.

W przypadku środków finansowych powyżej 100 EUR Administrator systemu po zarejestrowaniu / doręczeniu pełnego wniosku o zwrot środków finansowych ze strony Użytkownika pojazdu/organu statutowego spółki zajmie się przetworzeniem wniosku i zwróci środki finansowe w formie przelewu bankowego na konto bankowe Użytkownika pojazdu podany we Wniosku o zwrot środków finansowych.

W przypadku podania błędnych danych konta bankowego i/lub niekompletnie wypełnionego i/lub niepodpisanego wniosku, wniosek nie zostanie rozpatrzony przez Administratora Systemu.

5
Gdzie można uzyskać dalsze informacje

Wszystkie prawa i obowiązki Użytkowników pojazdów, Kierowców pojazdów lub pełnomocników, które dotyczą stosunków umownych z Zarządcą Poboru Opłat Drogowych/osoby upoważnionej przez administratora poboru opłat (Administratora systemu) i/lub rejestracji w Elektronicznym systemie poboru opłat drogowych regulują odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych  Zarządcy Poboru Opłat Drogowych i Ogólnych Warunków Handlowych Administratora Systemu, które są do dyspozycji w sekcji Obsługa klienta, część Dokumenty do pobrania.

Dalsze informacje dotyczące elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w Republice Słowackiej można znaleźć/uzyskać:

 • na portalu internetowym www.emyto.sk w sekcji Obsługa klienta, części Rejestracja pojazdów i wymagane dokumenty  oraz Możliwości uiszczenia opłat drogowych,
 • telefonicznie pod numerem Infolinii +421 2 35 111111.