Wykaz określonych odcinków dróg

Infrastruktura drogowa Republiki Słowackiej z elektronicznym poborem opłaty drogowej składa się z określonych odcinków autostrad,dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wojewódzkich.

Wykaz określonych odcinków dróg jest podany w obwieszczeniu Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej nr. 228/2020 Dz.U., które określa odcinki autostrad,dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wojewódzkich z elektronicznym poborem opłaty drogowej w brzmieniu obowiązującym.

Sposób korzystania z określonych odcinków dróg z elektronicznym poborem opłaty drogowej łącznie z wyznaczonymi odcinkami dróg znajdujących się na terenie wybranych miast i miejscowości definiują postanowienia § 5 ustawy nr. 474/2013 Dz.U.. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

W zgodzie z właściwymi postanowieniami Rozporządzenia Rządu Republiki Słowackiej Dziennik Ustaw nr. 497/2013, które określa sposób obliczenia opłaty drogowej, wysokość stawki opłaty drogowej oraz system zniżek od stawek opłaty drogowej za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg naziemnych w brzmieniu obowiązującym, obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej podlegają wszystkie wyznaczone odcinki autostrad i dróg ekspresowych, wyznaczone odcinki wybranych dróg krajowych równoległych do autostrad i dróg ekspresowych oraz wyznaczone odcinki wybranych dróg krajowych, które nie są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych. Wyznaczone odcinki pozostałych dróg krajowych oraz wyznaczone odcinki wszystkich dróg wojewódzkich są płatne według zerowej stawki opłaty drogowej. Do sieci wyznaczonych odcinków dróg płatnych według zerowej stawki opłaty drogowe są włączone także określone odcinki dróg znajdujących się na terenie wybranych miast i miejscowości.

 

Mapa sieci określonych odcinków dróg

Aktualną mapę sieci określonych odcinków dróg w Republice Słowackiej z elektronicznym poborem opłaty drogowej, która zobrazuje także wyznaczone odcinki dróg znajdujących się na terenie wybranych miast i miejscowości, można znaleźć w sekcji Do pobrania. Jest także do dyspozycji we wszystkich punktach obsługi klienta oznaczonych logo Mýto. Mapa ma wyłącznie charakter informatywny.