Portál elektronického systému výberu mýta v Slovenskej republike

Na jednom mieste všetko o spoplatnení vozidiel nad 3,5 tony