Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Nemecký jazyk (Antrag auf Registrierung im elektronischen Mautsystem der Slowakischen Republik im Pre-Paid-Verfahren)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Maďarský jazyk (Kérelem a szlovákiai elektronikus útdíjrendszerbe történő regisztráláshoz Előzetes fizetési módban)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Ruský jazyk (Заявление о регистрации в Электронной системе автодорожных сборов в Режиме оплаты автодорожного сбора на основании фактуры)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Poľský jazyk (Wniosek o rejestrację w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych w Słowacji z opcją przedpłaconej opłaty drogowej)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Anglický jazyk (Application for registration into the electronic toll system in the Slovak Republic under Prepaid toll mode)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Taliansky jazyk ( RICHIESTA DI REGISTRAZIONE nel Sistema Elettronico in Repubblica Slovacca in regime di pagamento prepagato )
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Španielsky jazyk (SOLICITUD DE REGISTRO en el sistema de peaje electrónico en Eslovaquia en el modo de peaje prepago)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Ukrajinský jazyk (Заява про реєстрацію до Електронної митної системи в СР у Режимі передоплати мита)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Rumunský jazyk (CERERE DE ÎNREGISTRARE în Sistem electronic de taxă în RS la Regim preplătit de taxă)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Turecký jazyk (KAYIT TALEBİ Slovakya Cumhuriyet elektronik yol ücreti toplama sistemi, ön ödemeli kayıtmýta)
Prevziať