Press centrum

Od 15. marca 2014 sa mení sieť vymedzených úsekov ciest

14.3.2014 | SkyToll, a.s.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 57/2014 Z.z., zavádza s účinnosťou od 15. marca 2014 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta.

Výzva na zmenu registračných údajov vozidiel zaregistrovaných v spoločnej emisnej skupine EURO IV, V, EEV

12.11.2013 | SkyToll, a.s.

Vláda Slovenskej republiky pripravuje nariadenie, ktoré pravdepodobne s účinnosťou odo dňa 01.01.2014 upraví, okrem iného, existujúce rozdelenie emisných tried do emisných skupín.

Od 1. novembra 2013 sa mení sieť vymedzených úsekov ciest

4.11.2013 | SkyToll

Vyhláška MDVRR SR č. 343/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 529/2009 Z.z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v platnom znení, s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2013 zaviedla nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta. Aktuálna sieť vymedzených úsekov ciest bola prostredníctvom vyššie uvedenej vyhlášky rozšírená o 9 nových vymedzených úsekov ciest v celkovej dĺžke 24,66 km.

Koniec platnosti tranzitného ticketingu

9.9.2013 | SkyToll, a.s.

Dňa 30. septembra 2013 stráca platnosť a účinnosť ustanovenie Mýtneho poriadku, ktoré vozidlám podliehajúcim mýtnej povinnosti umožňovalo využívať tranzitné úseky ciest bez palubných jednotiek.

Vodiči budú môcť využívať tranzitný ticketing ešte tri mesiace

1.7.2013 | SkyToll, a.s.

Od 1. 7. 2013 nadobudla platnosť a účinnosť vyhláška MDVRR SR č. 185/2013 Z.z., ktorá predlžuje tranzitný ticketing do 30. 9.2013. Prevádzkovateľom vozidiel s povinnosťou platiť mýto budú i naďalej k dispozícii 4 tranzitné úseky ciest.

Vodiči budú môcť využívať tranzitný ticketing ešte tri mesiace

1.4.2013 | SkyToll, a.s.

Od 1. 4. 2013 nadobudla platnosť a účinnosť vyhláška MDVRR SR č. 65/2013 Z.z., ktorá predlžuje tranzitný ticketing do 30. 6.2013. Prevádzkovateľom vozidiel s povinnosťou platiť mýto budú i naďalej k dispozícii 4 tranzitné úseky ciest.

Vodiči budú môcť využívať tranzitný ticketing ešte tri mesiace

1.1.2013 | SkyToll, a.s.

Od 1. januára nadobudla platnosť a účinnosť vyhláška MDVRR SR č. 450/2012 Z.z., ktorá predlžuje tranzitný ticketing do 31. marca 2013. Prevádzkovateľom vozidiel s povinnosťou platiť mýto budú i naďalej k dispozícii 4 tranzitné úseky ciest.

Od 1. júla 2012 sa mení sieť vymedzených úsekov ciest

28.6.2012 | SkyToll

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 147/2012 Z.z., zavádza s účinnosťou od 1. júla 2012 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta. Do siete vymedzených úsekov ciest pribudne 25 nových úsekov, jeden vymedzený úsek sa zmení.

SkyToll predstavuje modernizované palubné jednotky

18.6.2012 | SkyToll

Spoločnosť SkyToll dnes začala distribuovať palubné jednotky (OBU) s novým dizajnom. Prvých 1 600 kusov sa bude distribuovať cez 8 kontaktných miest v krajských mestách. Moderný dizajn palubných jednotiek zohľadňuje požiadavky vodičov na vyšší komfort obsluhy.

Po 1. marci zostanú iba 4 tranzitné trasy

22.2.2012 | SkyToll

Národná diaľničná spoločnosť, ktorá je správcom výberu mýta, rozhodla, že k 1. marcu 2012 zruší 8 z pôvodných 12 tranzitných úsekov ciest, na ktorých majú vodiči možnosť využívať pre úhradu mýta tzv. ticketing. Štyri zostávajúce tranzitné trasy budú môcť vodiči využívať až do 30. júna 2012. Možnosť využitia tranzitných trás bude na základe rozhodnutia Nárdonej diaľničnej spoločnosti obmedzené na koridory spájajúce obojsmerne hraničné priechody Brodské - Břeclav (ČR) s Čunovom – Rajkou (H) a Milhosť –Tornyosnémeti (H) s Vyšným Komárnikom – Barwinkom (PL).

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Tu nájdete zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie...