Mýto potvrdilo, že Slovenská republika je vyhľadávanou tranzitnou krajinou.

11.8.2010 | SkyToll

Intenzita tranzitnej dopravy v Slovenskej republike je vyššia ako sa pôvodne predpokladalo. Z celkového počtu zaregistrovaných spoplatnených vozidiel nad 12 t je slovenských len 16 %. Najviac vozidiel v tejto kategórii, až 30 419, je z Poľskej republiky.

„Z vyhodnotenia štatistických údajov za prvý polrok prevádzky Komplexnej služby elektronického výberu mýta vyplýva, že intenzita tranzitnej dopravy v Slovenskej republike je vyššia, ako sa pôvodne predpokladalo. Cesty najviac zaťažujú nákladné vozidlá nad 12 t, takmer 100 000 zaregistrovaných spoplatnených vozidiel v tejto kategórií je zahraničných,“ povedal Ing. Matej Okáli, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SkyToll, a.s.. Najvyužívanejšou tranzitnou trasou je diaľnica D2 z Brodského do Čunova. Z celkovej výšky vybratého mýta na vymedzených úsekoch diaľnice D2 v prvom polroku 2010 zaplatili zahraniční dopravcovia takmer 75 %. Z tejto sumy takmer 3,5 mil. EUR zaplatili Prevádzkovatelia vozidiel z Českej republiky a Maďarskej republiky. Štatistiky ukázali, že z celkového počtu zaregistrovaných palubných jednotiek využívajú zahraniční dopravcovia viac ako dve tretiny. V kategórii vozidiel nad 12 t je zaregistrovaných najviac vozidiel z Poľskej republiky, až 30 419, pričom títo Prevádzkovatelia vozidiel využívajú najmä severojužný tranzitný koridor Svrčinovec - Čunovo.

Spoločnosť SkyToll, a.s. sa zaviazala, na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta uzatvorenej dňa 13.01.2009 s NDS, a.s., plniť sledované parametre kvality a úrovne Služby (tzv. „SLA“). V danom prípade ide o koeficient rozpoznávania mýtnych transakcií, vymáhanie mýta po márnom uplynutí lehoty splatnosti 2. upomienky, dostupnosť OBU na všetkých distribučných a kontaktných miestach, rozsah pokrytia službou vynucovanie, odozva zákazníckej linky, včasné a úplné poskytnutie predpísaných mesačných reportov, nedostupnosť informačného portálu a čas obnovenia služby po výpadku komponentov výpočtového centra. Všetky spomenuté SLA parametre spoločnosť SkyToll, a.s. riadne plní, pričom predmetné plnenie a jeho kvalitu verifikuje zo strany NDS, a.s. obstaraný Nezávislý znalec.

Práve Nezávislý znalec vyhodnocuje všetkých desať sledovaných parametrov kvality a úrovne Služby. V súčasnej dobe, po oficiálnom oznámení výsledkov merania sledovaných parametrov kvality a úrovne Služby Nezávislým znalcom zo strany NDS, a.s. našej spoločnosti máme 14 dní na to, aby sme v súlade s podpísanou Zmluvou o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta na tieto zistenia reagovali,“ povedal Matej Okáli, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SkyToll, a.s..

Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila za sedem mesiacov prevádzky pre štát sumu vo výške 76,5 mil. EUR. Do mýtneho systému bolo k 30. júlu 2010 zaregistrovaných už 188 161 vozidiel. Z celkovej výšky vybraného mýta za sedem mesiacov prevádzky Komplexnej služby elektronického výberu mýta zaplatili 32,75 mil. EUR dopravcovia zo zahraničia. Vymedzené úseky ciest v júli tohto roku využívalo v priemere až 28 401 vozidiel denne. V tento mesiac bol deň s priemerne najvyšším výberom mýta 6. júl 2010, kedy sa na mýte pre štát vybralo 600 472 EUR

* Úplne znenia názvov sledovaných parametrov kvality a úrovne služby (SLA) sú dostupné na www.ndsas.sk
 

 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk