Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia zaplatili na mýte za prvých 8 mesiacov viac ako 36 mil. EUR

27.9.2010 | SkyToll

Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila za osem mesiacov prevádzky pre štát sumu vo výške viac ako 89 mil. EUR. Z toho viac ako 36 mil. EUR, čo je 40,4 %, zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia.

„V mesiaci august bolo do elektronického mýtneho systému zaregistrovaných viac ako 3 800 vozidiel, z ktorých až 90 % tvorili vozidlá zo zahraničia. Je to ďalší dôkaz potvrdzujúci, že Slovenská republika patrí medzi významné tranzitné krajiny. Zavedením elektronického výberu mýta štát získava od prevádzkovateľov vozidiel zo zahraničia čoraz viac finančných prostriedkov na výstavbu a údržbu cestnej infraštruktúry,“ uviedol Matej Okáli, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SkyToll, a.s.

Do elektronického mýtneho systému bolo k 31. augustu zaregistrovaných už takmer 192 000 vozidiel. Až 66 % z celkového počtu zaregistrovaných vozidiel je zo zahraničia. Okrem slovenských vozidiel je do elektronického mýtneho systému zaregistrovaných najviac vozidiel z Poľskej republiky (35 233), Českej republiky (28 320) a Maďarskej republiky (20 737). Z celkového počtu zaregistrovaných vozidiel je až 140 709 v kategórii 12 t a viac. Denne užíva vymedzené úseky ciest v priemere 26 581 vozidiel nad 3,5 t.

V rámci tranzitného ticketingu sa pre štát za posledný mesiac vybralo 0,39 mil. EUR. Najviac užívané tranzitné trasy sú úsek diaľnice D2 z Brodského do Čunova a úsek Svrčinovec – Čunovo. Takmer 100 % ticketov na týchto trasách bolo zakúpených pre vozidlá zo zahraničia.

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk