Po 1. marci zostanú iba 4 tranzitné trasy

22.2.2012 | SkyToll

Národná diaľničná spoločnosť, ktorá je správcom výberu mýta, rozhodla, že k 1. marcu 2012 zruší 8 z pôvodných 12 tranzitných úsekov ciest, na ktorých majú vodiči možnosť využívať pre úhradu mýta tzv. ticketing. Štyri zostávajúce tranzitné trasy budú môcť vodiči využívať až do 30. júna 2012. Možnosť využitia tranzitných trás bude na základe rozhodnutia Nárdonej diaľničnej spoločnosti obmedzené na koridory spájajúce obojsmerne hraničné priechody Brodské - Břeclav (ČR) s Čunovom – Rajkou (H) a Milhosť –Tornyosnémeti (H) s Vyšným Komárnikom – Barwinkom (PL).

Národná diaľničná spoločnosť rozhodla, v súlade s Mýtnym poriadkom, o zrušení nasledujúcich ôsmych tranzitných úsekov ciest:

Od:Do:Cestná komunikácia:

BDP Brodské – Břeclav (ČR)

BDP Bratislava-Jarovce – Kittsee (A)

D2, D4

BDP Bratislava-Čunovo – Rajka (HU)BDP Svrčinovec – Mosty u Jablunkova (ČR)D1, D2, D3, E50, E75, I/11
BDP Bratislava-Jarovce – Kittsee (A)BDP Brodské – Břeclav (ČR)D2, D4
BDP Bratislava-Jarovce – Kittsee (A)BDP Svrčinovec – Mosty u Jablunkova (ČR)D1, D2, D3, D4, E75, E50, I/11
BDP Svrčinovec – Mosty u Jablunkova (ČR)BDP Bratislava - Čunovo – Rajka (HU)D1, D2, D3, E50, E75, I/11
BDP Svrčinovec – Mosty u Jablunkova (ČR)BDP Bratislava- Jarovce – Kittsee (A)D1, D2, D3, D4, E75, E50, I/11
BDP Trstená – Chyžné (PL)BDP Šahy – Parassapuszta (HU)R1, R2, R3, E77, I/66
BDP Šahy – Parassapuszta (HU)BDP Trstená – Chyžné (PL)R1, R2, R3, E77, I/66

 

Prevádzkovateľ vozidla (dopravca), ktorý chce využiť vyššie uvedené tranzitné úseky ciest a ešte nie je zaregistrovaný do elektronického mýtneho systému, musí požiadať o registráciu, a to ešte pred užitím vymedzených úsekov ciest. Svoje vozidlo môže zaregistrovať v režime predplateného mýta na každom zákazníckom mieste na Slovensku. V prípade režimu následného platenia mýta tak môže urobiť na kontaktných miestach, ktoré sa nachádzajú v každom krajskom meste. Úplný zoznam všetkých zákazníckych miest, ako aj zoznam údajov potrebných k registrácii je k dispozícii na www.emyto.sk. Dopravca môže informácie získať aj na zákazníckej linke 02/35 111 111.

Po zrušení tranzitných úsekov ciest môže dopravca užívať vymedzené úseky ciest výlučne s nainštalovanou a správne nastavenou palubnou jednotkou. Tú získa po uzavretí zmluvy s prevádzkovateľom elektronického mýtneho systému. Pri registrácii uzatvára dopravca dve zmluvy: Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky. Pred vydaním palubnej jednotky je dopravca povinný zaplatiť zábezpeku za poskytnutie palubnej jednotky, a to vo výške 50 EUR. V prípade, ak sa dopravca rozhodne pre úhradu mýta v režime predplateného mýta, musí zaplatiť minimálnu jednorazovú platbu za mýto (predplatený kredit), a to vo výške 50 EUR.Ak dopravca neplánuje používať palubnú jednotku počas nasledujúcich šiestich mesiacov, môže túto vrátiť na ktoromkoľvek zákazníckom mieste. Pri vrátení palubnej jednotky mu prevádzkovateľ systému, spoločnosť SkyToll, vráti zábezpeka za poskytnutie palubnej jednotky, ako aj zostatok predplateného mýta (nespotrebovaný kredit).

Nasledujúce štyri tranzitné úseky ciest budú mať prevádzkovatelia vozidiel v zmysle rozhodnutia Národnej diaľničnej spoločnosti k dispozícii aj po 1. marci 2012:

Od:Do:Cestná komunikácia:

BDP Brodské - Břeclav (ČR)

BDP Bratislava - Čunovo - Rajka (HU)

D2

BDP Bratislava - Čunovo - Rajka (HU)BDP Brodské - Břeclav (ČR)D2
BDP Vyšný Komárnik - Barwinek (PL)BDP Milhosť - Tornyosnémeti(HU)D1; R4; E371; E71
BDP Milhosť - Tornyosnémeti (HU)BDP Vyšný Komárnik - Barwinek (PL)D1; R4; E371; E71

 

Viac informácií o tzv. tranzitnom ticketingu, ako aj aktuálny zoznam tranzitných úsekov ciest, bude k dispozícii na všetkých zákazníckych miestach, zákazníckej linke a na www.emyto.sk.

 

 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk