Zmeny v sieti vymedzených úsekov ciest

15.10.2015 | Skytoll, a.s.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 249/2015 Z.z., zaviedla s účinnosťou od 15. októbra 2015 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta.

 

Počet vymedzených úsekov na diaľniciach sa od 15. októbra zvýšil o 2 úseky. Ide o úseky D01-044 a D01-051 na novootvorenej časti severnej diaľnice D1 pri Levoči.
O 1 úsek sa zvýšil aj počet vymedzených úsekov na rýchlostnej ceste R1. Pôvodný úsek R01-015 pri Nitre sa rozdelil na dva úseky, R01-015a a R01-015b.  
5 nových úsekov pribudlo v sieti vymedzených úsekov ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami. Rozdelením úseku 018-A069 na ceste I. triedy č.18 pri Levoči, kvôli novej križovatke s diaľnicou D1, vznikli dva nové úseky 018-A069a a 018-A069b. Tieto úseky boli preklasifikované z kategórie neparalelných do kategórie paralelných ciest I. triedy. 3 vymedzené úseky ciest I. triedy boli bezo zmeny iných parametrov preklasifikované z kategórie neparalelných do kategórie paralelných ciest. Aj tieto 3 úseky sú na ceste I. triedy č.18.
O 3 úseky sa znížil počet vymedzených úsekov na neparalelných cestách I. triedy. Zmena súvisí s vyššie spomenutým preklasifikovaním neparalelných ciest na cesty  paralelné a rozdelením 1 úseku cesty I. triedy č. 64 na 2 nové úseky.
Okrem zmien s priamym dopadom na povinnosť úhrady mýta s nenulovou sadzbou vyhláška č. 249/2015 Z.z. zrušila 2 vymedzené úseky ciest III. triedy s nulovou sadzbou mýta.
Celkovo sa od 15. októbra spomenutými zmenami zvýšil počet vymedzených úsekov ciest z 4 299 na 4 302 a dĺžka siete vymedzených úsekov narástla o 7 km na 17 770 km.

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk