Sieť vymedzených úsekov ciest sa dopĺňa o novootvorené diaľnice a rýchlostné cesty

14.12.2015 | Skytoll, a.s.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2015 Z. z., zavádza s účinnosťou od 15. decembra 2015 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta. Ďalšie zmeny budú v zmysle vyhlášky účinné od 1.januára 2016.

 

Počet vymedzených úsekov na diaľniciach sa od 15. decembra zvýši o 1 úsek. Ide o 9,7 km dlhý vymedzený úsek D01-052 na novootvorenej časti severnej diaľnice D1 medzi Jánovcami a Jablonovom. Od 1. januára 2016 bude spoplatnený ďalší nový vymedzený úsek D01-053 dlhý 10,7 km medzi Fričovcami a Sviniou. Po týchto zmenách a skrátení 3 vymedzených úsekov na diaľnici D1 o necelých 0,7 km sa dĺžka spoplatnených úsekov diaľnic zvýši na 443,7 km a počet spoplatnených diaľničných úsekov na 66.

Od 15. decembra sa o 2 úseky zvýši aj počet vymedzených úsekov  na rýchlostných cestách. Ide o nové úseky dlhé spolu 10,2 km ceste R2 pri Detve. Počet vymedzených úsekov na rýchlostných cestách sa touto zmenou zvýši na 65 a ich dĺžka dosiahne 254 km.

Otvorenie nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest spôsobí aj zmeny klasifikácie ciest I. triedy. Od 15. decembra  sa 6 vymedzených úsekov ciest I. triedy na ceste I/18 zmení z nesúbežných na súbežné s diaľnicami. Rovnaká zmena sa týka aj 3 vymedzených úsekov na ceste I/50. Ďalšie 4 úseky cesty I/18 budú preklasifikované z nesúbežných na súbežné s diaľnicami od 1.januára 2016. Celková dĺžka vymedzených úsekov súbežných ciest s diaľnicami po všetkých spomenutých zmenách sa zvýši o 21 km a dosiahne 415,4 km. O rovnaký počet km sa skráti celková dĺžka vymedzených úsekov ciest nesúbežných s diaľnicami. Ich celková dĺžka po reklasifikácii bude 1224,3 km. Počet vymedzených úsekov ciest sa po zmenách na cestách I. triedy zvýši na 318 na cestách súbežných s diaľnicami a zníži na 810 na cestách nesúbežných s diaľnicami.

Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou)  sa počet vymedzených úsekov ciest zvýši z 4 302 na 4 309 a dĺžka siete vymedzených úsekov vzrastie o 32 km na 17 802 km.
 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk