Aktuálne otázky a odpovede

8.1.2010 | SkyToll

Aktuálne otázky a odpovede

Ako si môžu dopravcovia skontrolovať aktuálny stav prejazdeného mýta?
Dopravcovia, ktorí sa zaregistrovali do mýtneho systému, si môžu aktuálny stav prejazdeného mýta (cena zaúčtovaná za prejazdenú trasu) skontrolovať v rámci samoobslužnej zóny, ktorá je dopravcom k dispozícii na www.emyto.sk. Automaticky, pri registrácii do mýtneho systému, je generované prístupové heslo a zasiela sa priamo na emailovú adresu dopravcu, ktorú uviedol v registračnom formulári. Pokiaľ dopravca svoj emailový kontakt neuviedol a má záujem o možnosť kontroly prejazdeného mýta, odporúčame mu navštíviť najbližšie kontaktné miesto, kde tento údaj doplní a požiada o zaslanie hesla do samoobslužnej zóny. Toto mu bude následne doručené na emailovú adresu, ktorú dopravca uviedol. Rovnako si môže túto službu aktivovať prostredníctvom Zákazníckej linky, ktorá je dostupná nonstop. Táto služba je poskytovaná pre dopravcov, ktorí sa rozhodli pre režim predplatného ako aj následného platenia mýta, zadarmo. Zároveň majú dopravcovia aj možnosť preveriť si aktuálny stav prejazdeného mýta prostredníctvom zákazníckej linky: 02/ 35 111 111, alebo priamo na všetkých zákazníckych miestach (v súlade so sadzobníkom poplatkov sú niektoré poskytované služby na zákazníckych miestach spoplatnené).


Posilnili ste personálne hraničné distribučné miesta?
Všetky hraničné distribučné miesta sme posilnili pracovníkmi na maximum kapacity týchto zákazníckych miest. Registráciu urýchľujeme aj rozdávaním registračných formulárov v 8 jazykoch priamo čakajúcim vodičom. Situáciu priebežne monitorujeme. Na najfrekventovanejších hraničných prechodoch zabezpečujeme bezplatné občerstvenie a teplé jedlo pre čakajúcich dopravcov.


Aké sadzby pri výpočte mýta používate? Používate rozdielne sadzby pre autobusy a ostatné vozidlá?
V rámci mýtneho systému sú pri spoplatňovaní vymedzených úsekov ciest používané aktuálne sadzby mýta v súlade s platnou legislatívou a to od momentu spustenia mýtneho systému, t.j. od 1. januára 2010, bez ohľadu na to, kedy dopravca palubnú jednotku obdržal.


Prečo nie je na hraničnom priechode Svrčinovec hraničné distribučné miesto?
Priamo na hraničnom prechode Svrčinovec - Mosty u Jablunkova je dopravcom k dispozícii hraničné distribučné miesto s nonstop prevádzkou.


Prečo nie sú k dispozícii registračné formuláre v cudzích jazykoch?
Registračné formuláre sú dopravcom k dispozícii na všetkých zákazníckych miestach v 8 cudzích jazykoch – angličtina, nemčina, ruština, poľština, maďarčina,slovenčina, rumunčina a turečtina.

Prečo nie sú k dispozícii informácie v cudzích jazykoch?
Všetky potrebné informácie sú dostupné v 6 predpísaných jazykoch – angličtina, nemčina, ruština, maďarčina, poľština a slovenčina. Dopravcovia ich majú k dispozícii na www.emyto.sk alebo ich môžu prostredníctvom zákazníckej linky +421 2 35 111 111. Na všetkých zákazníckych miestach sú k dispozícii v týchto jazykoch POS materiály: Sprievodca elektronickým výberom mýta, Rýchlo sprievodca registráciou, Sadzby mýta, mapa vymedzených úsekov ciest, Návod na použitie palubnej jednotky. Všetky POS materiály sú k dispozícii aj na www.emyto.sk


Prečo sú na hraničných prechodoch také dlhé čakania?

Každý dopravca, ktorí sa zaregistroval do mýtneho systému pred 1. januárom 2010 čakať na hraničných priechodoch nemusí, pretože je palubnou jednotkou už vybavený. Tí, ktorí tak neurobili, majú možnosť sa registrovať na všetkých zákazníckych miestach. Primárne pre zahraničných dopravcov je k dispozícii 13 hraničných distribučných miest s nonstop prevádzkou. Pre domácich dopravcov je k dispozícii 83 distribučných miest, kde sa môžu registrovať v režime predplatného mýta. 8 kontaktných miest je dopravcom k dispozícii pre registráciu v režime predplatného ako aj v režime následného platenia mýta. V oboch režimoch sa dopravcovia môžu zaregistrovať aj na Super kontaktných miestach, SKM v bratislavskej Inchebe je v prevádzke nonstop pon -sob.


Ako mám reagovať, ak mám podozrenie, že sa mi neúčtuje výška mýta správne?
V prípade akýchkoľvek pochybností sa môžu dopravcovia so svojou sťažnosťou písomne obrátiť priamo na reklamačné oddelenie spoločnosti SkyToll. Môžu tak urobiť aj prostredníctvom internetového portálu www.emyto.sk , na zákazníckej linke 02/35 111 111, či osobne na kontaktných a distribučných miestach. V súlade s reklamačným poriadkom mu bude poskytnutá odpoveď. Je dôležité, aby dopravca v rámci formuláru uviedol všetky potrebné informácie (svoje kontaktné údaje, čas a dátum jazdy, presnú trasu, ktorú prejazdil), aby mohla byť jeho sťažnosť komplexne posúdená.


Prečo sa nemôže platiť depozit palivovou kartou?
Vyplýva to zo zmlúv podpísaných medzi prevádzkovateľom mýtneho systému a vydavateľmi palivových kariet.


Ako je možné, že som sa cez vydavateľa palivovej karty zaregistroval už v decembri a ešte stále nemám palubnú jednotku?
Každý prípad nedoručenej palubnej jednotky pre dopravcov, ktorí sa registrovali prostredníctvom vydavateľov palivových kariet je preverovaný a riešený individuálne.


Ako môžem platiť, keď som v režime predplatného mýta?
Navýšenie kreditu v režime predplatného mýta je možné uhradiť v hotovosti, bankovými kartami a palivovými kartami, ktoré akceptovala NDS. Ich presný zoznam je dopravcom k dispozícii na www.emyto.sk a túto informáciu poskytuje aj zákaznícka linka +421 2 35 111 111. Depozit za palubnú jednotku je možné uhradiť v hotovosti alebo bankovou kartou.

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk