Blokovanie palubnej jednotky

Ak Palubná jednotka v režime predplateného mýta signalizuje nízky zostatok predplateného mýta, bezodkladne zvýšte predplatenú sumu na najbližšom Zákazníckom mieste. Palubná jednotka OBU 1374 na nízky zostatok predplateného mýta upozorňuje blikaním prvého tlačidla na zeleno a súčasne zvukovou signalizáciou. Palubná jednotka Sitraffic Sensus Unit indikuje nízky zostatok predplateného mýta blikajúcim symbolom € v ľavom hornom rohu zároveň s blikajúcim stavovým LED indikátorom a súčasnou zvukovou signalizáciou. Keď zostatok predplateného mýta dosiahne 0€, Palubná jednotka sa zablokuje.

Podobne v prípade režimu následného platenia mýta začne blikať prvé tlačidlo na Palubnej jednotke OBU 1374 a na Palubnej jednotke Sitraffic Sensus Unit symbol € v ľavom hornom rohu, v kombinácii s blikajúcim stavovým LED, ak sa priblíži celková prejazdená suma k sume bankovej záruky prípadne hotovostnej zábezpeky. Toto upozornenie potom slúži prevádzkovateľovi / vodičovi vozidla ako informácia, že je potrebné navýšiť bankovú záruku alebo hotovostnú zábezpeku.

V prípade neuhradenia mýta a/alebo iných záväzkov ani do 3 kalendárnych dní od ich splatnosti je prevádzkovateľ systému oprávnený zablokovať všetky palubné jednotky prevádzkovateľa vozidla, ktorý je v omeškaní s úhradou mýta a iných záväzkov, pričom prevádzkovateľovi vozidla a/alebo vodičovi vozidla každá zablokovaná palubná jednotka indikuje stav zablokovania.

 

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Tu nájdete zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie...