Doplatky

V prípade, ak sa na mieste a v čase výkonu kontroly úhrady mýta zistí porušenie povinnosti prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla podľa § 9 ods. 1 zákona o výbere mýta, to znamená, ak prevádzkovateľ vozidla užíval, resp. umožnil užívanie vymedzených ciest bez úhrady mýta a/alebo vodič vozidla užíval vymedzené úseky ciest bez úhrady mýta, pričom nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, osoba poverená výkonom kontroly v zmysle § 25 ods. 2 zákona o výbere mýta je v súlade s § 25 ods. 5 uvedeného zákona oprávnená vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby.

Na účely rozkazného konania podľa § 29 až 32 zákona o výbere mýta má v súlade s § 25 ods. 11 oprávnenie vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby v prípade, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, aj správca výberu mýta alebo osoba poverená správcom výberu mýta podľa § 12 ods. 2 zákona o výbere mýta.

 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk