Na stiahnutie

Aktuálne znenie nasledujúcich legislatívnych predpisov a právnych noriem upravujúcich výber mýta v Slovenskej republike je možné nájsť na adrese http://jaspi.justice.gov.sk:

  • zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
  • vyhláška č. 57/2014 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z.z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v platnom znení,
  • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 z 18. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení,
  • vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z. z 21. decembra 2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

     

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A ŽIADOSTI O REGISTRÁCIU do elektronického mýtneho systému v cudzích jazykoch 

 

Základné informácie

Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa systémuPDF
Všeobecné obchodné podmienky Správcu výberu MýtaPDF
Koniec platnosti tranzitného ticketinguPDF
Užívateľský manuál Zákazníckej zóny internetového portálu www.emyto.skPDF
Sadzby MýtaPDF
Sadzobník poplatkovPDF
Spôsob určenia Emisnej triedy vozidlaPDF
Návod na obsluhu Palubnej jednotky OBU 1374PDF
Základný návod na obsluhu palubnej jednotky Sitraffic Sensus UnitPDF
Základný návod na obsluhu palubnej jednotky Billien OBU 5010PDF
Reklamačný poriadokPDF
Reklamačný poriadok - Palubná jednotkaPDF
Ochrana osobných údajovPDF
Sprievodca elektronickým výberom mýta v Slovenskej republikePDF
Mapa spoplatnených úsekov a zákazníckych miest. Mapa má výlučne informatívny charakter.PDF
VZOR Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime následného platenia mýtaPDF
VZOR Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýtaPDF
Kalkulátor mýta - používateľský manuálPDF

 

Formuláre na stiahnutie

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU do Elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýtaPDF
ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU do Elektronického mýtneho systému v SR v Režime následného platenia mýtaPDF
Registračný formulár pre vozidlá oslobodené od mýtaPDF
Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkovPDF
Banková zárukaPDF
Banková záruka - dodatokPDF
Reklamačný formulárPDF

 

 

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Tu nájdete zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie...