Iné

1. Ako je možné, že mi bolo vyučtované mýto za mesiac február až vo faktúre za mesiac marec?

Palubná jednotka zaznamenáva mýtne udalosti a v stanovených intervaloch ich zasiela prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete na spracovanie do centrálneho informačného systému. V praxi môže nastať prípad, kedy palubná jednotka nezašle všetky zaznamenané mýtne udalosti o prejdených vymedzených úsekoch ciest vozidla. Záznamy o týchto prejdených vymedzených úsekoch ciest zostávajú uchované v palubnej jednotke, ktorá ich zašle na spracovanie počas nasledujúceho stanoveného intervalu.

Z vyššie uvedeného dôvodu môže detailný výpis mýtnych transakcií (podrobný výpis) obsahovať aj údaje o prejdených vymedzených úsekoch ciest z predchádzajúcich fakturačných období. Akékoľvek viacnásobné vyfakturovanie úhrady mýta za prejdenie vymedzených úsekov ciest je vylúčené.

2. Akým spôsobom je možné podať sťažnosť, alebo reklamáciu?

Reklamáciu/ sťažnosť na chybné, alebo nekvalitné poskytovanie služieb Správcom výberu mýta je možné podať nasledujúcimi spôsobmi:

 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk