Funkcia a opis palubnej jednotky

 

Palubná jednotka je elektronické technické zariadenie, umožňujúce jednoznačnú identifikáciu a polohu vozidla elektronickým mýtnym systémom. Palubná jednotka je neprenosná a od 1.1.2010 je prevádzkovateľ vozidla povinný používať ju pri jazde po vymedzených úsekoch ciest Slovenskej republiky vo vozidle podliehajúcom mýtnej povinnosti.
Prevádzkovateľ systému (spoločnosť SkyToll, a. s. ) v rámci prevádzky elektronického mýtneho systému využíva palubné jednotky, ktoré v sebe integrujú tri kľúčové technológie:
•             satelitnú GPS technológiu na určovanie polohy (zabezpečuje zber údajov o využívaní vymedzených úsekov ciest);
•             GSM/GPRS technológiu na komunikáciu v rámci mobilných sietí (slúži na prenos údajov medzi palubnou jednotkou a ďalšími informačnými systémami v rámci elektronického mýtneho systému);
•             mikrovlnnú DSRC technológiu na komunikáciu na krátke vzdialenosti (slúži na kontrolu platiteľov mýta v rámci procesu kontroly výberu mýta).

Vyobrazenie a stručný opis palubnej jednotky OBU 1374

 

Palubná jednotka OBU 1374

Palubná jednotka OBU 1374 má bez držiaka rozmery 145 x 126 x 41,2 mm a hmotnosť cca 480 g. Na čelnej strane jednotky sú indikačné, ovládacie a signalizačné prvky, ktoré vodičovi umožňujú správne nastavenie a používanie palubnej jednotky. GPS prijímací modul je vybavený integrovanou pasívnou anténou s možnosťou pripojenia aktívnej externej antény. Neoddeliteľnou súčasťou palubnej jednotky je aj jej základné príslušenstvo určené na inštaláciu do vozidla prostredníctvom cigaretového zapaľovača.

 

Vyobrazenie a stručný opis palubnej jednotky Sitraffic Sensus Unit

Palubná jednotka Sitraffic Sensus Unit 

 Palubná jednotka Sitraffic Sensus Unit má bez držiaka rozmery 145 x 93 x 36 mm, hmotnosť cca 260 g. Na čelnej strane jednotky sa nachádza displej a štvorsmerové navigačné tlačidlo s indikátorom stavu, ktoré vodičovi umožňujú správne nastavenie a používanie palubnej jednotky. Neoddeliteľnou súčasťou tejto palubnej jednotky je aj jej základné príslušenstvo určené na inštaláciu do vozidla prostredníctvom cigaretového zapaľovača.

Vyobrazenie a stručný opis palubnej jednotky Billien OBU 5010

 

Palubná jednotka Billien OBU 5010 má bez držiaka rozmery 145 x 92 x 40 mm a hmotnosť približne 290g. Na čelnej strane jednotky sa nachádza displej, štyri ovládacie tlačidlá a svetelné a zvukové signalizačné prvky, ktoré vodičovi umožňujú správne nastavenie a používanie palubnej jednotky. Neoddeliteľnou súčasťou tejto palubnej jednotky je aj jej základné príslušenstvo určené pre inštaláciu do vozidla prostredníctvom cigaretového zapaľovača.

 

 

 

 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk