Vozidlá oslobodené od mýta

Vozidlá oslobodené od mýta sú vozidlá, ktoré neplatia mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest. V zmysle § 3 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú vozidlami oslobodenými od mýta vozidlá:

 • Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru ,

 • Ministerstva obrany Slovenskej republiky,

 • ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu,

 • ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,

 • záchranných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu,

 • správcu výberu mýta,

 • vykonávajúce údržbu vymedzených úsekov ciest,

 • používané na výkon kontroly výberu mýta osobami poverenými výkonom kontroly výberu mýta,

 • Slovenskej informačnej služby,

 • Zboru väzenskej a justičnej stráže podľa osobitného predpisu,

 • finančnej správy podľa osobitného predpisu,

 • ktoré tvoria mobilizačné rezervy, pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,

 • Národnej banky Slovenska vykonávajúce prepravu peňazí a iných cenností podľa osobitného predpisu. 

Vozidlá oslobodené od mýta s povinnosťou registrácie do elektronického mýtneho systému sú v zmysle § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vozidlá:

 • ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu,

 • záchranných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu

 • správcu výberu mýta

 • vykonávajúce údržbu vymedzených úsekov ciest,

 • používané na výkon kontroly výberu mýta osobami poverenými výkonom kontroly výberu mýta ,

 • ktoré tvoria mobilizačné rezervy, pri plnení úloh podľa osobitného predpisu. 

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta je povinný požiadať prevádzkovateľa systému o registráciu vozidla do elektronického mýtneho systému pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest výhradne na kontaktnom mieste vyplnením registračného formulára určeného pre registráciu vozidiel oslobodených od mýta, ktorý je k dispozícii v sekcii „Na stiahnutie“ a na všetkých kontaktných miestach.

Všetky ďalšie práva a povinnosti prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta upravujú príslušné ustanovenia § 10 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk