System kontroli

Kontrolę przestrzegania obowiązku eksploatatorów i/albo kierowców pojazdów według ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym są uprawnione wykonywać osoby upoważnione do wykonywania kontroli w zgodzie z § 25 ust. 2 wspomnianej ustawy we współpracy z organami Policji Republiki Słowackiej w ramach wykonywania nadzoru nad płynnością i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

Kontrola jest wykonywana na całym terytorium Republiki Słowackiej za pośrednictwem mobilnych jednostek Inspekcji Transportu Drogowego w nieprzerwanym reżimie 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

W pojeździe Inspekcji Transportu Drogowego pracuje zmieszany patrol, który tworzy członek Inspekcji Transportu Drogowego oraz urzędnik poboru myta – pracownik eksploatatora systemu (spółki SkyToll) odpowiedzialny za obsługę systemów informacyjnych i detekcyjnego wyposażenia technicznego pojazdu Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrola jest realizowana dynamicznie podczas jazdy pojazdu lub statycznie na parkingach.

Kontrola dynamiczna polega na wyszukiwaniu i zatrzymywaniu pojazdów, co do których jest na podstawie informacji z centralnego systemu informacyjnego i z systemu kontroli poboru opłaty drogowej, użytkowanych przez eksploatatora systemu, podejrzenie popełnienie wykroczenia związanego z opłatą drogową, tzw. incydent opłaty drogowej. Oprócz zamierzonego wyszukiwania mobilne jednostki Inspekcji Transportu Drogowego dokonują również przypadkowej kontroli pojazdów objętych obowiązkiem płacenia opłaty drogowej.

Przy statycznej kontroli kontroluje się za pośrednictwem specjalnych środków technicznych zaparkowane pojazdy. System kontroli poboru opłaty drogowej składa się oprócz mobilnych jednostek Inspekcji Transportu Drogowego także z sieci stacjonarnych i przenośnych przydrogowych bramownic kontrolnych, które zapewniają automatyczne gromadzenie danych i selekcję pojazdów podejrzanych o popełnienie wykroczenia opłaty drogowej.

 

Zwrot jednostki pokładowej

Wytyczne, w jaki sposób zwrócić jednostkę pokładową w terminie, bez komplikacji i bez nałożenia kary umownej.

Często zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania odnośnie rejestracji w systemie opłat drogowych...

Pliki do pobrania

Dokumenty ustawowe, handlowe, eksploatacyjne i techniczne do pobrania lub Instrukcja korzystania ze Strefy Klienta na portalu internetowwym www.emyto.sk