Preprava palubnej jednotky

Ak je počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest vo vozidle prepravovaná palubná jednotka, ktorá nemá byť v čase prepravy použitá na zaznamenanie mýtnych transakcií, prevádzkovateľ vozidla, ku ktorému je prepravovaná palubná jednotka priradená je povinný zabezpečiť správnu prepravu palubnej jednotky podľa pokynov prevádzkovateľa systému v návode na obsluhu palubnej jednotky.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Tu nájdete zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie...