Preprava palubnej jednotky

Ak je počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest vo vozidle prepravovaná palubná jednotka, ktorá nemá byť v čase prepravy použitá na zaznamenanie mýtnych transakcií, prevádzkovateľ vozidla, ku ktorému je prepravovaná palubná jednotka priradená je povinný zabezpečiť správnu prepravu palubnej jednotky podľa pokynov prevádzkovateľa systému v návode na obsluhu palubnej jednotky.

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk