Press centrum

OD 1. JÚLA SA MENÍ SIEŤ VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST

30.6.2017 | Skytoll, a.s.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 172/2017 Z. z., zavádza s účinnosťou od 1. júla 2017 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta.

 

Od 1. januára 2017 sa znižujú sadzby mýta pre nákladné vozidlá s hmotnosťou 12 t a viac

30.12.2016 | Skytoll, a.s.

Bratislava, 30. decembra 2017 – Vláda Slovenskej republiky svojim nariadením č 368/2016 (z 14. decembra 2016), zmenila nariadenie č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z. S účinnosťou od 1. januára 2017 vláda nariadila úpravu sadzieb elektronického mýta. Zníženie sadzieb mýta nie je plošné pre všetky vozidlá s povinnosťou úhrady mýta.

Sieť vymedzených úsekov ciest prejde 15. októbra komplexnou zmenou

14.10.2016 | Skytoll, a.s.

Bratislava, 15. októbra 2016 – Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 268/2016 Z. z., zavádza s účinnosťou od 15. októbra 2016 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta.

Od 1. januára 2016 sa znižujú sadzby mýta pre nákladné vozidlá nad 12 t

1.1.2016 | Skytoll, a.s.

Vláda Slovenskej republiky svojim nariadením č. 448/2015 Z. z. (z 16. decembra 2015), zmenila nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. S účinnosťou od 1. januára 2016 vláda nariadila úpravu sadzieb elektronického mýta. Zníženie sadzieb mýta nie je plošné pre všetky vozidlá s povinnosťou úhrady mýta.

Sieť vymedzených úsekov ciest sa dopĺňa o novootvorené diaľnice a rýchlostné cesty

14.12.2015 | Skytoll, a.s.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2015 Z. z., zavádza s účinnosťou od 15. decembra 2015 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta. Ďalšie zmeny budú v zmysle vyhlášky účinné od 1.januára 2016.

Zmeny v sieti vymedzených úsekov ciest

15.10.2015 | Skytoll, a.s.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 249/2015 Z.z., zaviedla s účinnosťou od 15. októbra 2015 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta.

Od 15. júla 2015 sa zmenila sieť vymedzených úsekov ciest

14.7.2015 | Skytoll, a.s.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 159/2015 Z.z., zaviedla s účinnosťou od 15. júla 2015 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta.

Od 15. februára 2015 sa zmenila sieť vymedzených úsekov ciest

16.2.2015 | Skytoll, a.s.

Bratislava, 16. januára 2015 – Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 21/2015 Z.z., zaviedla s účinnosťou od 15. februára 2015 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta.

Od 15. marca 2014 sa mení sieť vymedzených úsekov ciest

14.3.2014 | SkyToll, a.s.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 57/2014 Z.z., zavádza s účinnosťou od 15. marca 2014 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta.

Výzva na zmenu registračných údajov vozidiel zaregistrovaných v spoločnej emisnej skupine EURO IV, V, EEV

12.11.2013 | SkyToll, a.s.

Vláda Slovenskej republiky pripravuje nariadenie, ktoré pravdepodobne s účinnosťou odo dňa 01.01.2014 upraví, okrem iného, existujúce rozdelenie emisných tried do emisných skupín.

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk