Technológia

1. januára 2010 Slovenská republika uviedla do prevádzky jeden z najmodernejších elektronických mýtnych systémov, ktorý Slovensko zaradil medzi lídrov v oblasti elektronického výberu mýta v celosvetovom meradle.

Systém pri svojom spustení pokrýval takmer 2 400 km vymedzených úsekov ciest – okrem diaľnic a rýchlostných ciest aj veľký rozsah ciest I. triedy – spoplatnených najvyspelejšou satelitnou GPS-GSM technológiou výberu mýta, ktorá pracuje na princípe GPS navigácie, t. j. zaznamenávania polohy vozidiel prostredníctvom navigačného prístroja v automobile (palubnej jednotky) cez GPS satelity. Zvolená technológia výberu mýta poskytuje maximálnu flexibilitu systému pre zvládnutie budúceho nárastu objemu nákladnej dopravy a rozširovania cestnej siete Slovenskej republiky.
Slovenský elektronický mýtny systém využíva technologicky inovatívne „hybridné“ palubné jednotky, ktoré v sebe integrujú tri technológie:

  • satelitnú GPS technológiu na určovanie polohy – zabezpečuje zber údajov o využívaní vymedzených úsekov ciest,
  • GSM/GPRS technológiu pre komunikáciu v rámci mobilných sietí – slúži na prenos údajov medzi palubnou jednotkou a ďalšími informačnými subsystémami v rámci elektronického mýtneho systému,
  • mikrovlnnú DSRC technológiu pre komunikáciu na krátke vzdialenosti – slúži na kontrolu platiteľov mýta v rámci procesu kontroly výberu mýta.

Od 1. januára 2014 je prostredníctvom satelitnej technológie výberu mýta pokrytých takmer 17 770 km vymedzených úsekov ciest Slovenskej republiky, z toho približne 660 km tvoria vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, 3 630 km vymedzené úseky ciest I. triedy, ďalších 3 640 km vymedzené úseky ciest II. triedy a vyše 9 840 km tvoria vymedzené úseky ciest III. triedy.

Uvedené rozšírenie siete vymedzených úsekov ciest etablovalo Slovensko do pozície prvej krajiny v rámci Európskej únie, ktorá:

  • prevádzkuje celkovo najdlhšiu cestnú sieť v rámci elektronického mýtneho systému,
  • pokrýva elektronickým mýtnym systémom najdlhšiu sieť ciest nižších kategórií s dĺžkou vyše 17 100 km.

Satelitný mýtny systém využívaný v Slovenskej republike je už dnes technologicky pripravený aj na interoperabilitu s okolitými krajinami, plne v súlade s požiadavkami budúcej Európskej elektronickej mýtnej služby založenej na princípoch „jedna zmluva – jedna palubná jednotka – viaceré mýtne systémy“, a vďaka použitej technológii dokáže rýchlo a flexibilne implementovať aj budúce zmeny a pravidlá Európskej únie v oblasti celoeurópskej dopravnej politiky.

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk