Koniec platnosti tzv. ticketingu

V Slovenskej republike končí dňa 30.09.2013 tranzitný ticketing!

Dňa 12. januára 2010 bol na základe novelizácie Mýtneho poriadku (vyhláška č. 388/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov) zavedený do praxe tzv. "ticketing" – možnosť vypočítať a vybrať mýto na základe údajov zistených z technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii vozidla za vzdialenosť, ktorá zodpovedá tranzitnému úseku ciest s použitím príslušnej sadzby mýta pre danú kategóriu vozidla. Užívanie tranzitných úsekov ciest prostredníctvom ticketingu je realizované na základe vydania časovo obmedzeného tzv. ticketu. Ticketing sa realizuje na 4 tranzitných úsekoch ciest v rámci Slovenskej republiky, spájajúcich obojsmerne hraničné priechody Brodské – Břeclav (ČR) s Čunovom – Rajkou (HU) a Milhosť – Tornyosnémeti (HU) s Vyšným Komárnikom – Barwinkom (PL).

V súčasnosti platný a účinný Mýtny poriadok časovo obmedzil platnosť a účinnosť ticketingu do dňa 30. septembra 2013!

Pre Prevádzkovateľov vozidiel a/alebo Vodičov vozidiel, ktorí doteraz na úhradu mýta za užívanie tranzitných úsekov v rámci Slovenskej republiky využívali výlučne ticketing, bude ukončenie platnosti ticketingu znamenať predovšetkým nasledujúce zmeny:

  1. Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla si bude môcť na prejazd niektorého zo 4 tranzitných úsekov ciest zakúpiť ticket na vybranom hraničnom priechode len do dňa 30. septembra 2013 (vrátane).
  2. Odo dňa 1. októbra 2013 je každý Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla pred vstupom vozidla na Vymedzené úseky ciest (vrátane doterajších 4 tranzitných úsekov ciest) povinný:

a) uzavrieť Zmluvu o užívaní Vymedzených úsekov ciest a Zmluvu o poskytnutí Palubnej jednotky, a to:

  • v Režime predplateného mýta (pre-paid) na ktoromkoľvek zákazníckom mieste,
  • v Režime následného platenia mýta (post-paid) na ktoromkoľvek Kontaktnom mieste

b) správne nainštalovať a umiestniť vo vozidle Palubnú jednotku.

Odporúčania Prevádzkovateľa elektronického mýtneho systému Prevádzkovateľom vozidiel a Vodičom vozidiel, ktorí využívajú výlučne tranzitný ticketing:

  1. Nenechávajte si registráciu svojho vozidla do Elektronického mýtneho systému v Slovenskej republike na poslednú chvíľu! Týmto konaním si spôsobíte zbytočné zdržanie na hraničných Distribučných miestach;
  2. Navštívte čo najskôr najbližšie hraničné distribučné miesto a zaregistrujte sa pohodlne a bez čakania do Elektronického mýtneho systému v Slovenskej republike. Všetky hraničné Distribučné miesta budú mať z dôvodu ukončenia ticketingu prispôsobenú prevádzku tak, aby dokázali vybaviť každého zákazníka k jeho maximálnej spokojnosti;
  3. V prípade, že Slovenskú republiku využívate na tranzit len niekoľkokrát ročne a ste zaregistrovaní v Režime predplateného mýta, zastavte sa pri výjazde zo Slovenskej republiky na hraničnom Distribučnom mieste a odovzdajte palubnú jednotku – vrátime vám ihneď zábezpeku za palubnú jednotku vo výške 50,- EUR a zvyšok zostatku predplateného mýta;
  4. Ak ste už zaregistrovaní do Elektronického mýtneho systému v Slovenskej republike a Vaše vozidlo má priradenú Palubnú jednotku, ktorú v súčasnosti aktívne nevyužívate, nezabudnite mať pri prejazde Slovenskou republikou odo dňa 01. 10. 2013 vo vozidle správne nainštalovanú práve túto palubnú jednotku. Druhú palubnú jednotu na to isté vozidlo nie je možné zaregistrovať!

 

Čo je ticketing?

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk