A regisztrációs adatok ellenőrzésére szolgáló okmányok

A rendszer üzemeltetője ezen szerződés megkötése előtt a regisztrációs adatok teljességének és valósságának ellenőrzése végett kérheti a 3 hónapnál nem régebbi cégnyilvántatási kivonatot, vagy ehhez hasonló egyéb bejegyzési kivonatot, igazolást a gépjármű nyilvántartásáról, műszaki bizonylatot az összes regisztrált gépjárműről, szerződést aláíró személy azonosságát igazoló okmányt igazolja / pl. személyigazolvány, útlevél/, a gépjármű üzemeltető képviselője által kiadott érvényes írásbeli meghatalmazást a meghatalmazó 3 hónapnál nem régebbi hitelesített aláírásával.

 

Ügyfélszolgálati ponton a Fedélzeti egység kezeléséhez szükséges információk és okiratok:

A jármű és az útdíjas számla egyértelmű azonosítása a következő műveletekhez szükséges:

 • előzetes útdíjfizetési módban az útdíjegyenleg feltöltése
 • a fedélzeti egység lecserélése
 • előzetes útdíjfizetési módban a Fedélzeti egység visszaszolgáltatása a Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés felbontása nélkül (nem érinti a pénzügyi eszközök elrendezését)

 

A jármű és az útdíjas számla egyértelmű azonosításához a járművezetőnek rendelkeznie kell a jármű forgalmi engedélyével vagy annak másolatával, vagy a Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés részleteinek ismeretével:

 

A Fedélzeti egységet visszaszolgáltató személytől függ, hogy a Fedélzeti egység visszaszolgáltatásakor a Kijelölt útszakaszok használatáról szóló előzetes útdíjfizetési módban kötött szerződés felbontását és a pénzügyi eszközök elrendezését igényelve milyen kötelező okmányokat kell bemutatnia:

- járművezető:

 • a jármű forgalmi engedélyének eredetije
 • személyi igazolvány / útlevél

 

- a társaság törvényes képviselője:

 • a jármű forgalmi engedélyének másolata vagy írásban a forgalmi rendszámok jegyzéke
 • 3 hónapnál nem régebbi cégjegyzéki, vállalkozói vagy hasonló jegyzékkivonat eredetije vagy hitelesített másolata,
 • személyi igazolvány / útlevél

 

- meghatalmazott személy:

 • a jármű forgalmi engedélyének másolata vagy írásban a forgalmi rendszámok jegyzéke
 • 3 hónapnál nem régebbi cégjegyzéki, vállalkozói vagy hasonló jegyzékkivonat eredetije vagy hitelesített másolata,
 • hitelesített meghatalmazás vagy a cég fejléces papírján bélyegzőlenyomattal ellátott meghatalmazás (bescannelve elektronikus postán is elküldhető)
 • személyi igazolvány / útlevél

A Fedélzeti egység visszaszolgáltatása

Itt elolvashatja, hogy juttathatja vissza idejében és probléma, kötbér felszámítása nélkül a Fedélzeti egységet.

Gyakran ismételt kérdések

Az elektronikus díjszedési rendszerbe való regisztráció kapcsán felmerülő leggyakoribb kérdések...

Letöltés

Letölthető jogszabályok, üzleti, üzemeltetési és műszaki dokumentumok vagy a www.emyto.sk internetes portálon található Ügyfélzóna felhasználói kézikönyve