Kalkulátor mýta

Kalkulátor mýta na internetovom portáli www.emyto.sk slúži výlučne na informatívny výpočet výšky úhrady mýta. Na informatívny výpočet je potrebné zadať kategóriu vozidla a emisnú triedu vozidla a predpokladanú prejazdenú vzdialenosť po vymedzených úsekoch ciest (Vzdialenosť) alebo zadať kategóriu vozidla a emisnú triedu vozidla a začiatok a koniec plánovanej prejazdenej trasy (Trasa).

Spôsob a možnosti výpočtu informatívnej výšky mýta sú uvedené v  používateľskom manuáli kalkulátora mýta v sekcii „Na stiahnutie“.

Enhanced Web Calculator
Vzdialenosť
Trasa
 
Emisná trieda
Trieda vozidla
Dátum a čas jazdy
Vzdialenosť na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá [km]
Vzdialenosť na cestách I. triedy, ktoré sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami [km]
Vzdialenosť na cestách I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami [km]
Vzdialenosť na ostatných cestách I. triedy [km]
Vzdialenosť na cestách II. triedy [km]
Vzdialenosť na cestách III. triedy [km]

 

Výška úhrady mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest stanovených vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s elektronickým výberom mýta v platnom znení, ktorá je vypočítaná prostredníctvom kalkulátora mýta, má výlučne informatívny charakter.

Výpočet nezohľadňuje zľavy zo sadzieb mýta za kilometre najazdené po vymedzených úsekoch ciest nad stanovené limity. Informácie o zľavách zo sadzieb mýta sú k dispozícii v časti Sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta
 

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk