Sieť komunikácií s elektronickým výberom mýta

Zoznam vymedzených úsekov

Cestná infraštruktúra Slovenskej republiky s elektronickým výberom mýta pozostáva z vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy.

Zoznam vymedzených úsekov ciest stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s elektronickým výberom mýta v platnom znení.

Spôsob užívania vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta vrátane vymedzených úsekov ciest nachádzajúcich sa v intravilánoch vybraných miest a obcí definujú ustanovenia § 5 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej republiky 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení podliehajú úhrade mýta všetky vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, vymedzené úseky vybraných ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a s rýchlostnými cestami a vymedzené úseky vybraných ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami. Vymedzené úseky ostatných ciest I. triedy a vymedzené úseky všetkých ciest II. a III. triedy sú „spoplatnené“ nulovou sadzbou mýta. Do siete vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta sú zaradené aj vymedzené úseky ciest nachádzajúcich sa v intravilánoch vybraných miest a obcí.

Mapa siete vymedzených úsekov ciest

Aktuálnu mapu siete vymedzených úsekov ciest v Slovenskej republike s elektronickým výberom mýta, ktorá zobrazuje aj vymedzené úseky ciest nachádzajúce sa v intravilánoch vybraných miest a obcí, je možno nájsť v sekcii „Na stiahnutie“ a je k dispozícii aj na všetkých zákazníckych miestach označených logom Mýto. Mapa má výlučne informatívny charakter.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Tu nájdete zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie...