Počet tranzitných úsekov ciest sa od 1. marca znižuje

8.2.2011 | SkyToll

Vodiči budú môcť využívať 12 tranzitných úsekov ciest na území Slovenska ešte dva mesiace. Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja predĺžilo účinnosť tzv. tranzitného ticketingu do 31.marca 2011*. Šesť iných tranzitných úsekov ciest, ktoré dopravcovia využívali len minimálne, sa Národná diaľničná spoločnosť rozhodla od 1. marca 2011 zrušiť.

Národná diaľničná spoločnosť rozhodla, v súlade s Mýtnym poriadkom, o zrušení nasledujúcich šiestich tranzitných úsekov ciest. Rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. marca 2011.

Por. čísloOdDoCestná komunikácia
4BDP Bratislava - Čuňovo - Rajka (HU)BDP Skalité - Zwardoň (PL)D1; D2; D3; E75; I/11; I/12; E50
7BDP Bratislava - Jarovce - Kittsee (A)BDP Skalité - Zwardoň (PL)D1; D2; D3; D4; E75; I/11; I/12; E50
9BDP Skalité - Zwardoň (PL)BDP Bratislava - Čuňovo - Rajka (HU)D1; D2; D3; E75; I/11; I/12; E50
10BDP Skalité - Zwardoň (PL)BDP Bratislava - Jarovce - Kittsee (A)D1; D2; D3; D4; E75; I/11; I/12; E50
15BDP Drietoma - Starý Hrozenkov (ČR)BDP Vyšné Nemecké - Užhorod (UA)D1; D3; R4; E50; I/50
18BDP Vyšné Nemecké - Užhorod (UA)BDP Drietoma - Starý Hrozenkov (ČR)D1; D3; R4; E50; I/50

 

Dopravca, ktorý chce využiť uvedené tranzitné úseky ciest a ešte nie je zaregistrovaný do elektronického mýtneho systému, musí sa doň najskôr zaregistrovať. Až potom môže vymedzené úseky ciest využívať. Svoje vozidlo môže zaregistrovať v režime predplateného mýta na každom zákazníckom mieste na Slovensku. V prípade režimu následného platenia mýta tak môže urobiť na kontaktných miestach, ktoré sa nachádzajú v každom krajskom meste. Úplný zoznam všetkých zákazníckych miest, ako aj zoznam údajov potrebných k registrácii je k dispozícii na www.emyto.sk,. Dopravca môže informácie získať aj na zákazníckej linke 02/35 111 111.

Po zrušení tranzitných úsekov ciest môže vodič využívať vymedzené úseky ciest len s nainštalovanou a správne nastavenou palubnou jednotkou. Tú získa po uzavretí zmlúv s prevádzkovateľom elektronického mýtneho systému. Pri registrácii uzatvára dopravca dve zmluvy: Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky. Pred vydaním palubnej jednotky je dopravca povinný uhradiť zábezpeku za palubnú jednotku vo výške 50 EUR. V prípade, že sa dopravca rozhodne pre režim predplateného mýta, je potrebné uhradiť aj minimálny predplatený kredit 50 EUR. Túto čiastku môže uhradiť v hotovosti, bankovou kartou, alebo palivovou kartou. Správca výberu mýta akceptuje nasledujúce palivové karty: SLOVNAFT, DKV, SHELL, EUROWAG, UTA, CCS, TOTAL, OMV, DINERS CLUB ROAD ACCOUNT, BP, ENI/AGIP.

Ak vodič neplánuje používať palubnú jednotku počas nasledujúcich šiestich mesiacov, môže túto vrátiť na ktoromkoľvek hraničnom distribučnom mieste, keď bude opúšťať územie Slovenskej republiky. Pri vrátení palubnej jednotky mu bude vrátená zábezpeka za palubnú jednotku, ako aj nespotrebovaný kredit.

Od 1. februára nadobudla účinnosť vyhláška MDPaT SR č.24/2011 Z.z., ktorá v rámci legislatívnych zmien predlžuje účinnosť tzv. tranzitného ticketingu. do 31. marca 2011*.
Na výber budú mať prevádzkovatelia vozidiel 12 tranzitných trás v rámci celého Slovenska. Po uhradení vypočítanej sumy za vymedzené tranzitné úseky ciest bude každému dopravcovi vystavený doklad o zaplatení. Po prejdení vybraného tranzitného úseku môže dopravca bez akéhokoľvek zdržania opustiť Slovenskú republiku.

Viac informácií o tranzitnom ticketingu, ako aj aktuálny zoznam tranzitných úsekov ciest je k dispozícii na všetkých zákazníckych miestach, zákazníckej linke a na www.emyto.sk.

* Aktualizované 31. 12. 2011:

S účinnosťou od 1. januára 2012 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 522/2011 Z.z., ktorou sa dopĺňa Mýtny poriadok (vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov).

Vyhláška predlžuje platnosť tzv. ticketingu, a to do 30. júna 2012.

 

Vrátenie Palubnej jednotky

Postup ako vrátiť Palubnú jednotku včas a bez komplikácii, či vystavenia zmluvnej pokuty.

Často kladené otázky

Zoznam najčastejších otázok, ktoré dostávame ohľadom registrácie do systému elektronického výberu mýta...

Na stiahnutie

Zákonné, obchodné prevádzkové a technické dokumenty na stiahnutie alebo Užívateľský manuál Zákazníckej zóny Internetového portálu www.emyto.sk