27. 08. 2020 |
Press Release
|
Author
Skytoll

Od 1 września przybędzie sześć nowych określonych odcinków dróg. Na autostradzie D4 i drodze ekspresowej R7 między miejscowościami Rovinka a Holice powstaną cztery odcinki, jeden powstanie również na drodze klasy I nr 64 na moście Europa przez rzekę Dunaj łączącym słowackie miasto Komárno z węgierskim Komárom, a ostatni – w związku ze zmianą organizacji ruchu na wyznaczonym odcinku drogi klasy I nr 20 między zjazdem Košice Sever (Budimír) a osiedlem Ťahanovce.

Jedenaście określonych odcinków dróg zmieni kategoryzację z określonych odcinków dróg klasy I niebędących drogami równoległymi stając się określonymi odcinkami dróg równoległych do autostrady lub drogi szybkiego ruchu.

Od 1 września unieważnia się 1 779 odcinków. Z tego 1 778 przypada na drogi klasy III, które przestaną należeć do sieci określonych odcinków dróg. Bez zmian pozostaje 2 357 określonych odcinków dróg.

Po wszystkich zmianach, w tym takich, które nie mają wpływu na wysokość opłaty (odcinki objęte stawką zerową), liczba określonych odcinków dróg zmniejszy się o 1 773 do 2 374. Długość sieci określonych odcinków dróg skróci się z 17 614,6 km do 8 141 km.