27. 08. 2020 |
Tlačová správa
|
Author
Skytoll

Od 1. septembra pribudne 6 nových vymedzených úsekov ciest. Na diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7 medzi obcami Rovinka a Holice vzniknú 4 vymedzené úseky, 1 nový úsek pribudne na ceste I. triedy č. 64 na moste Európa ponad rieku Dunaj spájajúcom Komárno a Komárom a 1 úsek pribudne zmenou orientácie vymedzeného úseku cesty I. triedy č. 20 medzi výjazdom Košice Sever (Budimír) a sídliskom Ťahanovce.

11 vymedzeným úsekom ciest sa zmení kategória spoplatnenia z vymedzených úsekov cesty I. triedy, ktorá nie je súbežná sa stanú vymedzené úseky cesty súbežnej s diaľnicami a rýchlostnými cestami.

Platnosť od 1. septembra sa skončí 1 779 úsekom. Z celkového počtu zrušených úsekov pripadá 1 778 na cesty III. triedy, ktoré prestávajú byť súčasťou siete vymedzených úsekov ciest. Bezo zmeny zostane 2 357 vymedzených úsekov ciest.

Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou) sa počet vymedzených úsekov ciest zníži o 1 773 na 2 374. Dĺžka siete vymedzených úsekov sa skráti z 17 614,6 km na 8 141 km.