Internetový portál poskytuje Prevádzkovateľom vozidiel a/alebo Vodičom vozidiel v súvislosti so Zmluvou o užívaní vymedzených úsekov ciest nasledovné zákaznícke služby:

  • odoslanie registračných údajov pre registráciu do elektronického mýtneho systému,
  • výpis mýtnych transakcií na obrazovke vo forme vytlačenia alebo súboru pre stiahnutie,
  • odoslanie hlásenia o technických problémoch,
  • odoslanie reklamácií, sťažností a podnetov, ako aj informácia o stave ich vybavenia,
  • poskytovanie informácií o detailoch vyúčtovania,
  • vyhotovenie duplikátov účtovných dokladov,
  • všeobecné informácie a dokumenty na stiahnutie potrebné na registráciu a prevádzku vozidla v rámci elektronického mýtneho systému.

Zákaznícku zónu môžete tiež využívať na pohodlné navýšenie mýta, kontrolu zostatkov, faktúr a platieb. Ku všetkým týmto službám získate prístup po zaregistrovaní vozidla do elektronického mýtneho systému.

Podrobné informácie o postupe podávania žiadostí o registráciu vozidla sú k dispozícii v sekcii Služby zákazníkom, časť Registrácia vozidiel a požadované doklady.

Ak potrebujete radu ako používať zákaznícku zónu, kontaktujte Zákaznícku linku alebo si stiahnite Užívateľský manuál zákazníckej zóny internetového portálu.

Vstup do zákazníckej zóny

 

Všetky ďalšie podrobnosti o obchodných a komunikačných zákazníckych kanáloch a rozsahu nimi poskytovaných služieb sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta, ktoré sú k dispozícii v sekcii Dokumenty na stiahnutie.