Portal internetowy w związku z umową o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg świadczy Użytkownikom pojazdów i/lub Kierowcom pojazdów następujące usługi na rzecz klientów:

  • wysłanie danych rejestrowych w celu rejestracji w elektronicznym systemie poboru opłat,
  • wyciąg z transakcji poboru opłat na ekranie w formie wydrukowanej lub pliku do pobrania,
  • wysłanie zgłoszenia o problemach technicznych,
  • wysłanie reklamacji, skarg i sugestii, oraz informacja o stanie ich załatwienia,
  • udostępnianie informacji o szczegółach rozliczenia,
  • sporządzenie duplikatów dokumentów księgowych,
  • ogólne informacje i dokumenty do pobrania niezbędne do rejestracji i użytkowania pojazdu w ramach elektronicznego systemu poboru opłat.

Ze strefy klienta można także korzystać w celu wygodnego doładowywania jednostki pokładowej, kontroli posiadanych środków, faktur i płatności. Do wszystkich powyższych usług można otrzymać dostęp po zarejestrowaniu pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania wniosków o zarejestrowanie pojazdu są dostępne w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Rejestracja pojazdów i wymagane dokumenty.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w obsłudze strefy klienta, prosimy o kontakt z Infolinią lub pobranie Instrukcji obsługi strefy klienta portalu internetowego.

Wejście do strefy klienta

 

Wszystkie dalsze szczegóły dotyczące punktów obsługi klienta i zakresu przez nich świadczonych usług znajdują się w odpowiednich postanowieniach Ogólnych Warunków Handlowych Administratora Poboru Opłat, które są dostępne w sekcji Dokumenty do pobrania.