Jeśli podczas jazdy po wyznaczonych odcinkach dróg nastąpi awaria jednostki pokładowej, kierowca pojazdu musi odstawić pojazd na najbliższym miejscu, w którym można się bezpiecznie zatrzymać i zgłosi użytkownikowi systemu awarię lub uszkodzenie jednostki pokładowej za pośrednictwem infolinii klienta. W celach identyfikacyjnych kierowca pojazdu oznajmi użytkownikowi systemu swoje imię i nazwisko lub nazwę handlową i nazwisko użytkownika pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu oraz poda orientacyjną pozycję pojazdu. Użytkownik systemu oznajmi kierowcy pojazdu kod zdarzenia, a kierowca może kontynuować jazdę do najbliższego punktu kontaktowego lub dystrybucyjnego.

Podobnie należy skontaktować się z pracownikami infolinii klienta również w przypadku uszkodzenia, straty lub kradzieży jednostki pokładowej. Pracownicy wyjaśnią dalszy sposób postępowania oraz szczegóły rozwiązania powstałej sytuacji.