Jednostka pokładowa jest własnością użytkownika systemu, który udostępni ją użytkownikowi pojazdu na podstawie umowy o zapożyczenie jednostki pokładowej oraz zgodnie z ustawą nr 25/2007 Dz. U. o elektronicznym poborze opłaty drogowej w brzmieniu obowiązującym, regulaminem opłat drogowych oraz ogólnymi warunkami handlowymi administratora systemu. Użytkownik pojazdu może wykorzystywać wyłącznie tą jednostkę pokładową i jej akcesoria, które otrzymał od użytkownika systemu.

Po zawarciu umowy o zapożyczenie jednostki pokładowej użytkownik systemu przekaże jednostkę pokładową oraz jej akcesoria użytkownikowi pojazdu lub jego pełnomocnikowi w punkcie obsługi klienta bądź też za pośrednictwem kuriera, przy czym ostatnia opcja podlega opłacie według aktualnego cennika opłat. Szczegółowych informacji udzielą operatorzy linii klienta lub pracownicy punktów kontaktowych.

 

W opcji przedpłaconej opłaty drogowej jednostkę pokładową może również odebrać kierowca pojazdu.

 

Podstawowe obowiązki kierowcy związane z jednostką pokładową:

  • skontrolowanie prawidłowego działania oraz ustawienia jednostki pokładowej przed jazdą po wyznaczonych odcinkach drogowych, podczas jazdy oraz po zakończeniu jazdy,
  • ochrona i prawidłowe użytkowanie jednostki pokładowej,
  • bezzwłoczne udostępnienie użytkownikowi systemu wszystkich danych potrzebnych do prawidłowego obliczenia myta, jeśli użytkownik pojazdu lub kierowca pojazdu stwierdzą po skończeniu jazdy błąd w ustawieniu jednostki pokładowej,
  • przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa podanych w instrukcji obsługi,
  • oddanie użytkownikowi systemu jednostki pokładowej w funkcjonalnym i nieuszkodzonym stanie łącznie z akcesoriami i bez zbędnej zwłoki, jeśli użytkownik pojazdu stracił prawo do używania jednostki pokładowej.