Pojazdy zwolnione z opłaty drogowej są pojazdami, które nie płacą opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg. Według § 3 ustawy r. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym pojazdami zwolnionymi z opłaty drogowej są pojazdy:

 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej i Policji,
 • Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej,
 • sił zbrojnych albo organizacji cywilnych wysyłającego państwa w celu pełnienia obowiązków służbowych według oddzielnych przepisów,
 • sił zbrojnych Republiki Słowackiej i Paktu Północnoatlantyckiego,
 • służb ratowniczych integrowanego systemu ratowniczego według oddzielnych przepisów,
 • administratora poboru opłaty drogowej,
 • wykonujące konserwację określonych odcinków dróg,
 • używane do wykonywania kontroli poboru opłaty drogowej przez osoby upoważnione do wykonywania kontroli poboru opłaty drogowej,
 • słowackich służb specjalnych,
 • służb więziennych i straży sądowej według oddzielnych przepisów,
 • organów nadzoru finansowego według oddzielnych przepisów,
 • tworzące rezerwy mobilizacyjne, przy pełnieniu zadań według oddzielnych przepisów,
 • Narodowego Banku Słowackiego wykonujące transport pieniędzy i przedmiotów wartościowych według oddzielnych przepisów.

Pojazdami zwolnionymi z opłaty drogowej objętymi obowiązkiem rejestracji w elektronicznym systemie opłaty drogowej są według § 10 ust. 2 i 3 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym są pojazdy:

 • sił zbrojnych albo organizacji cywilnych wysyłającego państwa w celu pełnienia obowiązków służbowych według oddzielnych przepisów,
 • służb ratowniczych integrowanego systemu ratowniczego według oddzielnych przepisów,
 • administratora poboru opłaty drogowej
 • wykonujące konserwację określonych odcinków dróg,
 • używane do wykonywania kontroli poboru opłaty drogowej przez osoby upoważnione do wykonywania kontroli poboru opłaty drogowej ,
 • tworzące rezerwy mobilizacyjne, przy pełnieniu zadań według oddzielnych przepisów.

Użytkownik pojazdu zwolnionego z opłaty drogowej jest obowiązany wystąpić do eksploatatora systemu o rejestrację pojazdu do elektronicznego systemu opłaty drogowej przed rozpoczęciem używania określonych odcinków dróg wyłącznie w miejscu kontaktowym przez wypełnienie formularza rejestracyjnego przeznaczonego do rejestracji pojazdów zwolnionych z opłaty drogowej, który jest do dyspozycji w sekcji Do pobrania oraz we wszystkich miejscach kontaktowych.

Wszystkie inne prawa i obowiązki użytkownika pojazdu zwolnionego z opłaty drogowej regulują właściwe postanowienia § 10 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.