Útdíjfizetési kötelezettség alól felmentett jármű az, amelyre a kijelölt útszakaszok használatáért útdíjat nem fizetnek. A T.t. 474/2013. számú, a kijelölt közútszakaszok használatáról és az útdíjszedésről szóló hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 3.§-a értelmében útdíjfizetési kötelezettség alól felmentett járműnek számítanak:

 • A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának és a Szlovák Rendőrség gépjárművei,
 • A Szlovák Köztársaság Hadügyminisztériumának gépjárművei,
 • Külön előírás alapján a kiküldő állam fegyveres erőinek vagy civil egységeinek szolgálati kötelezettséget teljesítő gépjárművei,
 • A Szlovák Köztársaság és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete fegyveres erőinek gépjárművei,
 • Külön előírás alapján az integrált mentési rendszer mentőegységeinek gépjárművei,
 • Az útdíjkezelő társaság gépjárművei,
 • Kijelölt útszakaszok karbantartására használt gépjárművek,
 • Az útdíjkezelő társaság által, az útdíjfizetési ellenőrzés végrehajtásával megbízott személy által használt gépjárművek,
 • A Szlovák Köztársaság Információs Szolgálatának gépjárművei,
 • Külön előírás alapján a börtön- és bírósági őrök testületéinek gépjárművei,
 • Az adó- és vámhivatal gépjárművei,
 • Külön előírás alapján feladatot ellátó mozgósítási tartalékot képező gépjárművek,
 • Külön előírás alapján a Szlovák Nemzeti Bank pénzt és más érték szállítását végző gépjárművei.

 

A T.t. 474/2013. számú, a kijelölt közútszakaszok használatáról és az útdíjszedésről szóló hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 10.§-ának 2. és 3. bekezdése értelmében útdíjfizetési kötelezettség alól felmentett, de az elektronikus útdíjrendszerbe regisztrálásra kötelezett gépjárműnek számítanak:

 • Külön előírás alapján a kiküldő állam fegyveres erőinek vagy civil egységeinek szolgálati kötelezettséget teljesítő gépjárművei,
 • Külön előírás alapján az integrált mentési rendszer mentőegységeinek gépjárművei,
 • Az útdíjkezelő társaság gépjárművei,
 • Kijelölt útszakaszok karbantartására használt gépjárművek,
 • útdíjfizetési ellenőrzést végző, az útdíjfizetési ellenőrzés végrehajtásával megbízott személy által használt gépjárművek,
 • Külön előírás alapján feladatot ellátó mozgósítási tartalékot képező gépjárművek.

Az útdíjfizetési kötelezettség alól felmentett jármű üzemeltetője a kijelölt útszakaszok használatát megelőzően köteles a rendszer-üzemeltetőnél elektronikus útdíjrendszerbe való regisztrációt igényelni, ezt kizárólag kapcsolattartó ponton teheti meg, az útdíjfizetési kötelezettség alól felmentett járművek számára szánt formanyomtatvány kitöltésével, amely a Letölté szekcióban és minden kapcsolattartó ponton a rendelkezésére áll.

Az útdíjfizetési kötelezettség alól felmentett jármű üzemeltetőjének jogait és kötelességeit a T.t. 474/2013. számú, a kijelölt közútszakaszok használatáról és az útdíjszedésről szóló hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 10.§-ának vonatkozó előírásai rendezik.