Technológia

2010. január 1-jén a Szlovák Köztársaság területén az egyik legkorszerűbb elektronikus útdíjszedési rendszert helyezték üzembe, ezzel a Szlovák Köztársaság az elektronikus útdíjszedés terén világviszonylatban vezető helyzetbe került.

Üzembe helyezésekor a rendszer együttesen 2 400 km kijelölt útszakaszt fedett le – az autópályákon és a gyorsforgalmi utakon kívül nagy terjedelemben I. rendű közutakon kijelölt útszakaszokat is – melyeken a legfejlettebbnek számító GPS-GSM alapú műholdas útdíjszedési technológiát alkalmaz, azaz a gépjárműben elhelyezett GPS navigáció elvén működő helyzetmeghatározó navigációs műszer (fedélzeti egység) és GPS műhold segítségével pozicionálja a jármű helyzetét. Az alkalmazott útdíjszedési technológia maximális rugalmasságot nyújt a teherforgalom jövőbeli mennyiségi növekedését és a Szlovák Köztársaság közúthálózatának bővítését illetően.

Az szlovákiai elektronikus útdíjrendszer technikailag innovatív „hibrid“ fedélzeti egységeket használ, amelyek három technikát ötvöznek egybe:

  • helyzetmeghatározó műholdas GPS technológia – biztosítja a kijelölt útszakaszok használatával kapcsolatos adatgyűjtést,
  • GSM/GPRS mobilhálózatokon belüli kommunikációs technika – a fedélzeti egység és az elektronikus útdíjrendszer a többi információs alrendszere közti adatátvitelre szolgál,
  • rövid hatótávolságú DSRC mikrohullámú kommunikációs technika– az útdíjszedés ellenőrzésének folyamatában az útdíjfizetők ellenőrzésére szolgál.

A műholdas útdíjszedési technológia 2010. január 1-jétől a Szlovák Köztársaság területén 17 770 km kijelölt útszakaszt fed le, ebből megközelítően 660 km az autópályán és gyorsforgalmi úton kijelölt útszakaszok hossza, 3 630 km az I. rendű közutakon kijelölt útszakaszok hossza, további 3 640 km a II. rendű közutakon kijelölt útszakaszok hossza és több mint 9 840 km a III. rendű közutakon kijelölt útszakaszok hossza.

Az itt feltüntetett kijelölt útszakasz-hálózat bővítése folytán a Szlovák Köztársaság az Európai Unión belül vezető pozícióba került:

  • az elektronikus útdíjszedés terén egészében véve a leghosszabb úthálózatot üzemelteti,
  • az elektronikus útdíjszedő rendszerrel az alacsonyabb rendű közutakon a leghosszabb úthálózatot, több mint 17 100 km-t fed le.

A Szlovák Köztársaságban alkalmazott műholdas útdíjrendszer már ma is technológiailag kész a környező országokkal való interoperabilitásra, teljes összhangban van a jövő Európai elektronikus útdíjbeszedési szolgáltatás követelményeivel, melyek alapelve az „egy szerződés – egy fedélzeti egység - több útdíjrendszer“. Az alkalmazott technikáknak köszönhetően a szlovákiai rendszer képes az Európai Unió összeurópai közlekedési politikája terén a várható jövőbeni változások és új szabályok rugalmas és gyors implementálására.

 

Műholdas útdíjszedési technológia működése

Az elektronikus útdíjrendszer összetett információs és kommunikációs technológiai komplexum, amely az útdíjszedés és az útdíjfizetés ellenőrzésének összes működési folyamatát biztosító több információs alrendszerből és számos specifikus alkalmazásból tevődik össze.

 

Útdíjszedés

Kijelölt útszakaszok igénybe vétele előtt az útdíj fizetésére kötelezett járműveket az elektronikus útdíjrendszerbe be kell regisztráltatni és egyúttal az egész kijelölt útszakaszhálózaton kötelező és megfelelően beszerelt fedélzeti egységgel kell ellátni.

 A fedélzeti egység tartalmazza az útdíjköteles útszakaszok aktuális földrajzi adatait (ún. GEO modell). A járműbe való beszerelést és megfelelő beállítást követően a fedélzeti egység azonnal működésbe lép. Menet közben a fedélzeti egység a kijelölt útszakaszokon áthaladó járművet globális szatellit helymeghatározó rendszer (GPS) segítségével pozícionálja és az így kapott adatokat összehasonlítja a GEO modellben tárolt adatokkal. Ha a fedélzeti egységben lévő algoritmus az adatok összehasonlítása során megállapítja, hogy a jármű a díjköteles kijelölt útszakaszt vett igénybe, akkor a hatályos jogi előírásokkal összhangban erről az eseményről a fedélzeti egység útdíj-rekordot készít (ún. útdíjas esemény).

A kialakított útdíjas eseményeket a a fedélzeti egység GSM/GPRS technológia segítségével a központi információs rendszerbe továbbítja, ahol a díjköteles kijelölt útszakaszokon megtett úthossz, a jármű kategóriájához rendelt díjtarifa és a kijelölt útszakasz fajtája alapján útdíj-tranzakciót generál és ezt követően kiszámítja a fizetendő útdíj nagyságát. A központi információs rendszert több alkalmazás alkotja ezzel az útíjszedési folyamat teljes funkcionalitását nyújtja. Az útdíjas események értékelésén és az útdíjas tranzakciók elszámolásán kívül számla ill. emlékeztető kiállítását, az ügyfelekkel és a szállítókkal való kapcsolatok szabályozását, logisztikát, az internetes portál ügyfélkapujának üzemelését foglalja magába stb.

 

Az útdíjfizetés ellenőrzése

Az útdíjfizetés ellenőrzését a rendszer-üzemeltető (SkyToll társaság) az útdíjrendőrséggel együttműködve biztosítja be. A fedélzeti egység beépített mikrohullámú (DSRC) modulja lehetővé teszi, hogy az egység az elektronikus útdíjrendszer keretein belül kommunikáljon az útdíjfizetés ellenőrzését szolgáló speciális alrendszerrel. Feladata az útdíjfizetési kötelezettség és az útdíjszedési törvényben meghatározott további kötelességek teljesítésének ellenőrzése, beleértve az útdíjas incidensek dokumentációját és az útdíjas szabálysértéseket. A útdíjfizetési ellenőrző rendszer többfajta csúcsminőségű érzékelő technikát alkalmaz.

A stabil ellenőrző kapuk és mobil útdíjellenőrző állomások a beszerelt technika segítségével képesek a jármű műszaki adatait ellenőrizni, majd azokat a központi információs rendszerben tárolt regisztrációs adatokkal összehasonlítani, továbbá képesek ellenőrizni a fedélzeti egység megfelelő beállítását. Az ellenőrző kapuk által rögzített gyanús megállapításokat (ún. útdíjas incidensek) automatikusan a központi felügyeletre küldik, itt feldolgozásra, besorolásra kerülnek és ismételt ellenőrzésnek vetik őket alá. A megerősített incidenseket útdíjas szabálysértésekké minősítik át és a hatályos jogszabályokkal összhangban rendezésükre eljárást indítanak.

A további tájékoztatásért keresse fel az Útdíj-ellenőrző rendszer linket.