Útdíjtarifák

Az útdíjtarifák nagyságát a T.t. 474/2013. számú, a kijelölt közútszakaszok használatáról és az útdíjszedésről szóló hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 4.§-ának vonatkozó előírásai szabályozzák.

Az útdíj kiszámításának módját a Szlovák Köztársaság kormányának hatályos T.t. 497/2013. számú rendelete szabályozza, melyben meghatározzák a kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíj kiszámításnak módját, az útdíjtarifa nagyságát és az útdíjtarifákra vonatkozó engedmények rendszerét a kijelölt útszakasz típusának, a jármű kategóriájának, EURO emissziós osztályának és tengelyszámának függvényében.

A díjtarifákat évente módosítják, mindig a következő naptári év január 1-jétől állapítják meg három tizedes jegyre kerekítve, harmonizált fogyasztói árindexek alapján és a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala által közzétett előző évi szeptemberi évközi értékhez viszonyítva.

Az előbbiekben említett kormányrendelet a díjtarifákat a következőképpen határozza meg:

 • a 3,5 t és 12 t legnagyobb megengedett össztömeg közötti gépjárművekre az EURO emissziós osztály szerint és tengelyszámtól függetlenül 9 személy - beleértve a gépjárművezetőt is - szállítására tervezett és alkalmas gépjárművekre és személyszállításra nem alkalmas gépjárművekre,
 • a 12 t és az azt meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű gépjárművekre az EURO emissziós osztály szerint és a tengelyszámtól függetlenül személyszállításra tervezett és alkalmas gépjárművekre,
 • a 12 t feletti legnagyobb megengedett össztömegű gépjárművekre az EURO emissziós osztály és a tengelyszám szerint személyszállításra nem alkalmas gépjárművekre.

Az előbbiekben említett kormányrendelet értelmében az útdíjtarifák a használt út típusa szerint vannak meghatározva:

 • autópályán és gyorsfogalmi úton kijelölt útszakaszok,
 • autópályával és gyorsfogalmi úttal párhuzamos I. rendű közutakon kijelölt útszakaszok,
 • autópályával és gyorsfogalmi úttal nem párhuzamos I. rendű közutakon kijelölt útszakaszok,
 • egyéb I. rendű közutakon kijelölt útszakaszok,
 • kiemelt II. rendű és III. rendű közutakon kijelölt útszakaszok.

 

Autópályán és gyorsfogalmi úton kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíjtarifák

 

Járműkategória

Emissziós osztály

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Tehergép-járművek 

3,5 t-tól – 12 t-ig 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t felett 2 tengely 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 tengely 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 tengely 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 tengely 0,244 € 0,220 € 0,190 €

Autóbuszok

3,5 t-tól – 12 t-ig 0,064 € 0,053 € 0,032 €
12 t felett 0,116 € 0,105 € 0,064 €

Autópályák vagy gyorsforgalmi utak kijelölt szakaszain 1 km megtett útra vonatkozó útdíjtarifák nagysága ÁFA nélkül értendő. 

 

Autópályával és gyorsfogalmi úttal párhuzamos I. rendű közutakon kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíjtarifák

 

Járműkategória

Emissziós osztály

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

 

Tehergép-járművek 

3,5 t-tól – 12 t-ig 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t felett 2 tengely 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 tengely 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 tengely 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 tengely 0,244 € 0,220 € 0,190 €

 

Autóbuszok

3,5 t-tól – 12 t-ig 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t felett 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Autópályával és gyorsforgalmi úttal párhuzamos I. rendű közutak kijelölt szakaszain 1 km megtett útra vonatkozó útdíjtarifák nagysága ÁFA nélkül értendő.

 

Autópályával és gyorsfogalmi úttal nem párhuzamos I. rendű közutakon kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíjtarifák

 

Járműkategória

Emissziós osztály

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

 

Tehergép-járművek 

3,5 t-tól – 12 t-ig 0,085 € 0,076 € 0,066 €
12 t felett 2 tengely 0,181 € 0,164 € 0,140 €
3 tengely 0,190 € 0,172 € 0,147 €
4 tengely 0,195 € 0,176 € 0,150 €
5 tengely 0,190 € 0,172 € 0,147 €

 

Autóbuszok

3,5 t-tól – 12 t-ig 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t felett 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Autópályával és gyorsforgalmi úttal nem párhuzamos I. rendű közutak kijelölt szakaszain 1 km megtett útra vonatkozó útdíjtarifák nagysága ÁFA nélkül értendő. 

 

Egyéb I. rendű közutak kijelölt szakaszainak és II. és III. rendű közutak kijelölt szakaszainak használatáért fizetendő útdíjtarifák

 

Járműkategória

Emissziós osztály

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

 

Tehergép-járművek 

3,5 t-tól – 12 t-ig 0 € 0 € 0 €
12 t felett 2 tengely 0 € 0 € 0 €
3 tengely 0 € 0 € 0 €
4 tengely 0 € 0 € 0 €
5 tengely 0 € 0 € 0 €

 

Autóbuszok

3,5 t-tól – 12 t-ig 0 € 0 € 0 €
12 t felett 0 € 0 € 0 €

Egyéb I. rendű közutak kijelölt szakaszainak és II. és III. rendű közutak kijelölt szakaszainak használatáért 1 km megtett útra vonatkozó útdíjtarifák nagysága ÁFA nélkül értendő. 

 

Útdíjtarifákra vonatkozó engedmények

A T.t. 474/2013. számú, a kijelölt közútszakaszok használatáról és az útdíjszedésről szóló hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 4.§-ának 3. bekezdése szerint a jármű-üzemeltető az engedmény-rendszer alapján érvényben lévő útdíjtarifára engedményt érvényesíthet.

Az útdíjtarifákra vonatkozó engedmények kiszámításának módját a Szlovák Köztársaság kormányának hatályos T.t. 497/2013. számú rendelete szabályozza, melyben meghatározzák a kijelölt közútszakaszok használatáért fizetendő útdíj kiszámításnak módját, az útdíjtarifa nagyságát és az útdíjtarifákra vonatkozó engedmények rendszerét.

Útdíjtarifára vonatkozó engedmények érvényesítésének módja és feltételei:

 • Százalékos útdíjtarifa engedményt konkrét „díjköteles“ gépjárműre, a kijelölt útszakaszokon adott naptári évben, azaz január 1-jétől december 31-ig megtett határértéket meghaladó kilométerszám szerint nyújtunk. A megtett kilométerek számába a nulla útdíjtarifás kijelölt útszakaszokon megtett kilométerek száma nincs beszámítva.
 • Az adott útdíjtarifára vonatkozó engedményt egy konkrét „díjköteles “ gépjárműre alkalmazzák az általa megtett kilométerszám szerint és nem a jármű-üzemeltető, mint jogi alany minden „díjköteles“ járművére.
 • Az útdíjtarifára vonatkozó engedmény a gépjármű által az adott távolság megtételét követően (előre megállapított megtett kilométerszám) érvényesíthető, mégpedig attól a következő kijelölt útszakasztól számítva, amely azt a kijelölt útszakaszt követi, amelyen a kilométerszám elérte a megadott határértéket. Ebben az esetben az útdíj nagysága automatikusan, a megtett távolság és a megfelelő, meghatározott százalékos engedménnyel csökkentett útdíjtarifa függvényében lesz kiszámítva.
 • Az útdíjtarifákra adott százalékos engedmény azt a járművet illeti meg, amely hatályos kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződéssel rendelkezik, ha változik a járműüzemeltető személye, új kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződést kell kötni, tehát az addig megtett kilométerek száma „kinullázódik”.
 • Az útdíjtarifára vonatkozó engedmény nem érvényesíthető a 9 személy - beleértve a gépjárművezetőt is - szállítására tervezett és alkalmas 3,5 tonnánál nagyobb megengedett össztömegű gépjárművekre, mivel ezekre a járművekre az elektronikus útdíjrendszer üzembe helyezése óta eleve 50 %-os útdíjtarifa-engedmény érvényes.

 

Útdíjtarifa-engedmények

Naptári évben megtett kilométerszám határértéke

Százalékos útdíjtarifa-engedmény az egyes járműkategóriákra

Tehergépjárművek 12 t-ig

Tehergépjárművek
12 t felett

5 000 km felett

 3 %

 -

10 000 km felett

 5 %

 3 %

20 000 km felett

 7 %

 5 %

30 000 km felett

 9 %

 7 %

50 000 km felett

 11 %

 9 %