Útdíjtarifák

Az útdíjtarifák nagyságát a T.t. 474/2013. számú, a kijelölt közútszakaszok használatáról és az útdíjszedésről szóló hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 4.§-ának vonatkozó előírásai szabályozzák.

Az útdíj kiszámításának módját a Szlovák Köztársaság kormányának hatályos T.t. 497/2013. számú rendelete szabályozza, melyben meghatározzák a kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíj kiszámításnak módját, az útdíjtarifa nagyságát és az útdíjtarifákra vonatkozó engedmények rendszerét a kijelölt útszakasz típusának, a jármű kategóriájának, EURO emissziós osztályának és tengelyszámának függvényében.

A díjtarifákat évente módosítják, mindig a következő naptári év január 1-jétől állapítják meg három tizedes jegyre kerekítve, harmonizált fogyasztói árindexek alapján és a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala által közzétett előző évi szeptemberi évközi értékhez viszonyítva.

Az előbbiekben említett kormányrendelet a díjtarifákat a következőképpen határozza meg:

 • a 3,5 t és 12 t legnagyobb megengedett össztömeg közötti gépjárművekre az EURO emissziós osztály szerint és tengelyszámtól függetlenül 9 személy - beleértve a gépjárművezetőt is - szállítására tervezett és alkalmas gépjárművekre és személyszállításra nem alkalmas gépjárművekre,
 • a 12 t és az azt meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű gépjárművekre az EURO emissziós osztály szerint és a tengelyszámtól függetlenül személyszállításra tervezett és alkalmas gépjárművekre,
 • a 12 t feletti legnagyobb megengedett össztömegű gépjárművekre az EURO emissziós osztály és a tengelyszám szerint személyszállításra nem alkalmas gépjárművekre.

Az előbbiekben említett kormányrendelet értelmében az útdíjtarifák a használt út típusa szerint vannak meghatározva:

 • autópályán és gyorsfogalmi úton kijelölt útszakaszok,
 • autópályával és gyorsfogalmi úttal párhuzamos I. rendű közutakon kijelölt útszakaszok,
 • autópályával és gyorsfogalmi úttal nem párhuzamos I. rendű közutakon kijelölt útszakaszok,
 • egyéb I. rendű közutakon kijelölt útszakaszok,
 • kiemelt II. rendű közutakon kijelölt útszakaszok.

 

Autópályán és gyorsfogalmi úton kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíjtarifák

 

Járműkategória

Emissziós osztály

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Tehergép-járművek 

3,5 t-tól – 12 t-ig 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t felett 2 tengely 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 tengely 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 tengely 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 tengely 0,244 € 0,220 € 0,190 €

Autóbuszok

3,5 t-tól – 12 t-ig 0,064 € 0,053 € 0,032 €
12 t felett 0,116 € 0,105 € 0,064 €

Autópályák vagy gyorsforgalmi utak kijelölt szakaszain 1 km megtett útra vonatkozó útdíjtarifák nagysága ÁFA nélkül értendő. 

 

Autópályával és gyorsfogalmi úttal párhuzamos I. rendű közutakon kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíjtarifák

 

Járműkategória

Emissziós osztály

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

 

Tehergép-járművek 

3,5 t-tól – 12 t-ig 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t felett 2 tengely 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 tengely 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 tengely 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 tengely 0,244 € 0,220 € 0,190 €

 

Autóbuszok

3,5 t-tól – 12 t-ig 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t felett 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Autópályával és gyorsforgalmi úttal párhuzamos I. rendű közutak kijelölt szakaszain 1 km megtett útra vonatkozó útdíjtarifák nagysága ÁFA nélkül értendő.

 

Autópályával és gyorsfogalmi úttal nem párhuzamos I. rendű közutakon kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíjtarifák

 

Járműkategória

Emissziós osztály

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

 

Tehergép-járművek 

3,5 t-tól – 12 t-ig 0,085 € 0,076 € 0,066 €
12 t felett 2 tengely 0,181 € 0,164 € 0,140 €
3 tengely 0,190 € 0,172 € 0,147 €
4 tengely 0,195 € 0,176 € 0,150 €
5 tengely 0,190 € 0,172 € 0,147 €

 

Autóbuszok

3,5 t-tól – 12 t-ig 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t felett 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Autópályával és gyorsforgalmi úttal nem párhuzamos I. rendű közutak kijelölt szakaszain 1 km megtett útra vonatkozó útdíjtarifák nagysága ÁFA nélkül értendő. 

 

Egyéb I. rendű közutak kijelölt szakaszainak és II. és III. rendű közutak kijelölt szakaszainak használatáért fizetendő útdíjtarifák

 

Járműkategória

Emissziós osztály

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

 

Tehergép-járművek 

3,5 t-tól – 12 t-ig 0 € 0 € 0 €
12 t felett 2 tengely 0 € 0 € 0 €
3 tengely 0 € 0 € 0 €
4 tengely 0 € 0 € 0 €
5 tengely 0 € 0 € 0 €

 

Autóbuszok

3,5 t-tól – 12 t-ig 0 € 0 € 0 €
12 t felett 0 € 0 € 0 €

Egyéb I. rendű közutak kijelölt szakaszainak és II. és III. rendű közutak kijelölt szakaszainak használatáért 1 km megtett útra vonatkozó útdíjtarifák nagysága ÁFA nélkül értendő. 

 

Az útdíjtarifákra vonatkozó engedmények

A közúthálózat kijelölt szakaszaiért fizetendő útdíjról és egyéb törvények módosításáról szóló 474/2013. számú törvény 4. § (3) bekezdésével összhangban a jármű üzembentartója engedményrendszer alapján az aktuális díjból engedményt kap.

Az útdíjból nyújtott engedmények kiszámításának módját a kijelölt közútszakaszok használatáért fizetendő útdíj kiszámításáról, a díj összegéről, az engedmények rendszeréről szóló 497/2013. számú kormányrendelet szabályozza.

Az útdíjból nyújtott engedmények érvényesítésének módja és feltételei:

 • A díjköteles kijelölt közútszakaszokon egy naptári évben, azaz január 1. és december 31. között megtett kilométerszám alapján konkrét díjköteles jármű után a díjtarifa meghatározott százalékának megfelelő összegű engedmény jár. A megtett kilométerek számába a nulla díjtarifás kijelölt közútszakaszokon megtett kilométerszám nem számít bele.
 • Az engedmény egy konkrét „díjköteles “ gépjárműre, nem pedig az üzembentartó valamennyi díjköteles járművére vonatkozik.
 • Az engedmény érvényesítésére a megadott limit (előre meghatározott számú megtett kilométer) túllépése után kerül sor, számítása attól a díjköteles útszakaszt követő útszakasztól kezdődik, amelyen a gépjármű a megadott limitet elérte. A megtett kilométerek száma alapján számított útdíj összegéből automatikusan levonásra kerül a megfelelő százalékos engedmény. Egyúttal egyszer beszámításra kerül a naptári év kezdetétől a megadott limit túllépéséig megtett kilométerek száma alapján adott tarifa szerint fizetendő útdíj összegéből számított százalékos engedmény (ez alól kivételt képez a 2020-as év, amikor az engedmény kizárólag a 2020. július 1-jétől a limit elérésének időpontjáig kerül kiszámításra, ugyanakkor az erre az időszakra érvényesíthető százalékos engedmény meghatározásakor a 2020. január 1. és 2020. június 30. között megtett kilométerek számát is figyelembe vesszük).
 • Előzetes díjfizetési módban a limit elérése előtt megtett kilométerek után járó, visszamenőlegesen számított engedmény jóváírása az útdíjszámla egyenlegének feltöltésével történik. Utólagos díjfizetési módban a visszamenőlegesen számított engedmény érvényesítésére annak a számlázási időszaknak a végén kerül sor, amelyben az engedmény érvényesítéséhez szükséges limit túllépésére sor került, és az adott útdíjszámlán nyilvántartott valamennyi járműre egyszerre kerül érvényesítésre.
 • Az útdíjból nyújtott százalékos engedmény arra a járműre érvényesíthető, amely vonatkozásában a kijelölt közútszakaszok használatáról szóló szerződés hatályosan és érvényesen létrejött; az üzembentartó személyének változásakor új szerződést kell kötni a kijelölt útszakaszok használatáról, tehát az adott jármű által addig megtett kilométerek száma „lenullázódik”.
 • Az útdíjból nyújtható engedmény nem vonatkozik a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett össztömegű, a vezetővel együtt kilencnél több személy szállítására alkalmas díjköteles gépjárművekre, mivel ezekre a járművekre az elektronikus útdíjrendszer üzembe helyezése óta 50 %-os díjengedmény vonatkozik.

 

Útdíjtarifa-engedmények

Adott naptári évben megtett kilométerek száma (limit)

Az egyes járműkategóriákra érvényes százalékos engedmények

Tehergépjármű 12 000 kg-ig

Tehergépjármű
12 000 kg felett

5 000 km felett

 3 %

 -

10 000 km felett

 5 %

 3 %

20 000 km felett

 7 %

 5 %

30 000 km felett

 9 %

 7 %

50 000 km felett

 11 %

 9 %

 

Példamodell az útdíjból nyújtott engedmény érvényesítésére

Előzetes útdíjfizetési mód

prepay

 

 • A százalékos engedmény a jármű által a naptári évben január 1-jétől december 31-ig megtett kilométerek alapján jár.
 • A január 1-je után elért engedmény meghatározott számú kilométer megtétele után jár, ugyanakkor a naptári évben január 1. után a megadott limit túllépéséig megtett kilométerek alapján utólag egyszer beszámításra kerül.
 • visszamenőlegesen számított engedmény jóváírása folyamatos, és az útdíjszámla egyenlegének feltöltésével történik.

Utólagos útdíjfizetési mód

postpay

 

 • A százalékos engedmény a jármű által a naptári évben január 1-jétől december 31-ig megtett kilométerek alapján jár.
 • Az elért engedmény érvényesítésére a számlázási időszak végén kerül sor, és az adott útdíjszámlán nyilvántartott, az adott limitet (kilométerszámot) túllépett valamennyi járműre vonatkozik, ez érvényes az adott naptári évben január 1. után megtett kilométerek alapján járó, visszamenőlegesen beszámított engedményre is.
 • A járművek után járó, az elmúlt számlázási időszakban visszamenőlegesen beszámított engedmény érvényesítése összesítő jóváíró számla (helyesbítő adóügyi bizonylat) útján történik, a jóváíró számlán szereplő összeg beleszámít az útdíjról kiállított végszámla összegébe.

2022

2 . ábra: Az útdíjból nyújtott engedmény érvényesítésének ábrázolása az időtengelyen

* Ez a példamodell a 12 tonnán felüli Tehergépjárműre vonatkozik. Kizárólag tájékoztató jellegű, célja az, hogy elősegítse az útdíjból nyújtott engedmények rendszerének a megértését

 

Magyarázat az időtengelyhez:

Időintervallumok

Időszak

Megtett kilométerek száma

Időintervallum

Időszak: 01.01 - .03.31

Megtett km: 10 000

1

Elért és alkalmazott százalékos engedmény: 0%

A megtett kilométerek után visszamenőlegesen érvényesített engedmény: 3% (2-es időintervallum) + 2% (4-es időintervallum) + 2% (6-os időintervallum)

Leírás:

A 01.01. és 03.31. közötti időszakban a jármű összesen 10 000 km-t tett meg, a 3%-os engedményre jogosító limitet .03.31-én érte el.

Időintervallum

Időszak: 04.01 - 06.31

Megtett km: 7 000

2

Elért és alkalmazott százalékos engedmény: 3%

A megtett kilométerek után visszamenőlegesen érvényesített engedmény: 2% (4-es időintervallum) + 2% (6-os időintervallum)

Leírás:

A 3%-os engedmény érvényesítésére 04.01-től kerül sor (a 10 000 km-es limit felett megtett kilométerek után jár), az elért 3%-os engedmény figyelembe vételével a 01.01. és 03.31. között megtett kilométerek után visszamenőlegesen 3%-os engedmény (a 0% és 3% közötti különbség) érvényesítésére kerül sor. Előzetes útdíjfizetési módban a 20 000 km-es limit túllépése után az engedmény beszámítása és visszamenőleges érvényesítése folyamatosan, utólagos útdíjfizetési módban pedig összesítve, a számlázási időszak végén történik.

A 04. 01-től a 06.30-ig terjedő időszakban a jármű összesen 7 000 km-t tett meg. 1-es részösszeg (01.01-től 1-es időintervallum + 2-es időintervallum) = 17 000 megtett km.

Időintervallum

Időszak: 07.01 - 07.18

Megtett km: 3 000

3

Elért és alkalmazott százalékos engedmény: 3%

A megtett kilométerek után visszamenőlegesen érvényesített engedmény: 2% (4-es időintervalum) + 2% (6-os időintervallum)

Leírás:

A 07.01. és a 07.18. közötti időszakban a jármű összesen 3 000 km-t tett meg, 07.18-án elérte az 5%-os engedményre jogosító 20 000 km-es limitet. 2-es részösszeg (01.01-től 1-es időintervallum + 2-es időintervallum + 3-as időintervallum) = 20 000 megtett km..

Időintervallum

Időszak: 07.19 - 07.31

Megtett km: 2 000

4

Elért és alkalmazott százalékos engedmény: 5%

A megtett kilométerek után visszamenőlegesen érvényesített engedmény: 2% (6-os időintervallum)

Leírás:

Az 5%-os engedmény érvényesítésére 07.19-étől kerül sor (a 20 000 km-es limit felett megtett kilométerek után jár), az elért 5%-os engedmény figyelembe vételével a 01.01. és 07.18. között megtett kilométerek után visszamenőlegesen 2%-os engedmény (a 3% és 5% közötti különbség) érvényesítésére kerül sor. Előzetes útdíjfizetési módban a 20 000 km-es limit túllépése után az engedmény beszámítása és visszamenőleges érvényesítése folyamatosan, utólagos útdíjfizetési módban pedig összesítve, a számlázási időszak végén történik.

A 07. 19-től a 07.31-ig terjedő időszakban a jármű összesen 2 000 km-t tett meg. 3-as részösszeg (01.01-től 1-es időintervallum + 2-es időintervallum + 3-as időintervallum + 4-es időintervallum) = 22 000 megtett km.

Időintervallum

Időszak: 08.01 - 08.22

Megtett km: 8 000

5

Elért és alkalmazott százalékos engedmény: 5%

A megtett kilométerek után visszamenőlegesen érvényesített engedmény: 2% (6-os időintervallum)

Leírás:

A 08.01. és a 08.22. közötti időszakban a jármű összesen 8 000 km-t tett meg, 08.22-én elérte a 7%-os engedményre jogosító 30 000 km-es limitet. 4-es részösszeg (01.01-től 1-es időintervallum + 2-es időintervallum + 3-as időintervallum + 4-es időintervallum + 5-ös időintervallum) = 30 000 megtett km.

Időintervallum

Időszak: 08.23 - 12.31

Megtett km: 2 000

6

Elért és alkalmazott százalékos engedmény: 7%

A megtett kilométerek után visszamenőlegesen érvényesített engedmény: -

Leírás:

Az 7%-os engedmény érvényesítésére 08.23-átől kerül sor (a 30 000 km-es limit felett megtett kilométerek után jár), az elért 7%-os engedmény figyelembe vételével a 07.01. és a 08.22. között megtett kilométerek után visszamenőlegesen 2%-os engedmény (az 5% és 7% közötti különbség) érvényesítésére kerül sor. Előzetes útdíjfizetési módban a 30 000 km-es limit túllépése után az engedmény beszámítása és visszamenőleges érvényesítése folyamatosan, utólagos útdíjfizetési módban pedig összesítve, a számlázási időszak végén történik.

A 08. 23-tól a 12.31-ig terjedő időszakban a jármű összesen 2 000 km-t tett meg. 5-ös részösszeg (.01.01-től 1-es időintervallum + 2-es időintervallum + 3-as időintervallum + 4-es időintervallum + 5-ös időintervallum + 6-os időintervallum) = 32 000 megtett km.