Befizetések előzetes útdíjfizetési mód esetén

A. A szerződéskötéshez és nyilvántartásba vételhez szükséges információk előzetes útdíjfizetési mód esetén

Az előzetes útdíjfizetési mód esetében a fizetést a következő fizetési eszközök segítségével lehet megvalósítani:

  1. készpénzben a kapcsolattartó vagy értékesítési ponton,
  2. bankkártya segítségével a kapcsolattartó vagy értékesítési ponton,
  3. a kapcsolattartó vagy értékesítési ponton olyan üzemanyagkártyával, amely elfogadott az útdíjszedő rendszer kezelője számára. Az elfogadott üzemanyagkártyák típusok listája ITT található.

     

Az útdíj tájékoztató jellegű összege az útdíj-kalkulátorral számítható ki.

Az egyszeri fizetés minimális összege előfizetett útdíj esetében készpénzben áfával együtt 50 EUR. Az előzetes útdíjfizetési módminimális maradékösszege áfával együtt 12 EUR.

 

B. Információk a szerződés hatályosságának ideje alatt történő befizetésekről előzetes útdíjfizetési módban

Amennyiben az előre befizetett útdíj összege alacsonyabb, vagy egyenlő a szükséges minimális maradványösszeggel, a fedélzeti egység a gépjármű vezetőjének jelzi a javasolt hitellimit elérését. A használati utasításban részletesen taglalt fény-és kikapcsolható hangjelzés alapján a gépjármű vezetője köteles felkeresni a legközelebbi kapcsolattartó vagy értékesítési pontot és ott az útdíjat előfizetni, máskülönben a kijelölt útszakaszt el kell hagynia. Ellenkező esetben, az előfizetett útdíj teljes kimerítése után a fedélzeti egység le lesz blokkolva.

A ki nem merített útdíj visszatérítése esetében, készpénzben csak a 100 EUR-t meg nem haladó összeg kerül visszatérítésre. Amennyiben a ki nem merített előre befizetett útdíj összege meghaladja a 100 EUR-t, ez kizárólag egész összegben, a gépjármű üzemeltetőjének bankszámlájára kerül visszatérítésre.

Az üzemanyagkártya segítségével megtérített de ki nem merített előre befizetett útdíjat, az útdíjszedő rendszer kezelője kizárólagosan a gépjármű üzemeltetőjének bankszámlájára utalja át.

Amennyiben az előre befizetett útdíj összege egyezik, vagy alacsonyabb mint a meghatározott előre befizetendő útdíj minimális maradványösszege, a fedélzeti egység a gépjármű vezetője/üzemeltetője számára javasolja a hitellimit elérését. A jelzés alapján a gépjármű vezetője/üzemeltetője köteles elmenni a legközelebbi kapcsolattartó vagy értékesítési pontra és ott az útdíjat előre befizetni, vagy a kijelölt útszakaszokat elhagyni.

Amennyiben az előre befizetett útdíj maradványösszegének ellenőrzésénél kiderül, hogy a gépjármű vezetője/üzemeltetője nem fizette ki az adott útdíjat, pótlólagos útdíj kivetésére kerül sor. Ha nem lehetséges meghatározni a jármű által ténylegesen megtett távolságot a kijelölt útszakaszon, az útdíjat 650 km távolságból és az illetékes díjszabásból kell kiszámítani.
A kifizetett útdíj esetleges túlfizetését az útdíjszedő rendszer kezelője ugyanolyan módon fizeti vissza, ahogy annak befizetése megtörtént. Amennyiben az útdíj több lehetőség kombinációjával lett befizetve, az útdíjszedő rendszer kezelőjének jogában áll kiválasztani a visszafizetés módját. Az útdíj visszatérítésével kapcsolatos banki költségek a gépjármű üzemeltetőjét terhelik. Készpénzben csak a 100 EUR összeget meg nem haladó túlfizetés visszafizetése lehetséges.

Amennyiben a gépjármű üzemeltetője az útdíjat előre fizeti és a fedélzeti egység helytelen beállításával hátralék keletkezik, a gépjármű üzemeltetője a keletkezett hátralékot haladéktalanul köteles megtéríteni.

 

Befizetések utólagos útdíjfizetési mód esetében

Utólagos útdíjfizetés esetén /számla ellenében/ az útdíj kifizetésére az alábbiakban felsorolt módok szerint nyílik lehetőség:

a) banki átutalás formájában közvetlenül az útdíjszedő rendszer kezelőjének számlájára,
b) az üzemanyagkártya kiadóján keresztül,
c) a kapcsolattartó pontokon bank-vagy üzemanyagkártya segítségével, esetleg készpénzben.

Üzemanyagkártyák elfogadása elektronikus útdíj utólagos rendszerbe történő bejelentkezés céljából az ügyfélszolgálati pontokon listája ITT található.

Üzemanyagkártyával való térítés esetén az útdíjszedő rendszer kezelője tájékoztató jellegű számlát küld a gépjármű üzemeltetőjének, amelyet a gépjármű üzemeltetőjének nem kell megfizetnie.

Banki átutalással való útdíjtérítés esetén a gépjármű üzemeltetője köteles a fizetést a fizetendő számlán megadott változó és specifikus szimbólummal azonosítani.
Külföldről, banki átutalással történő útdíjtérítésnél, amennyiben nem lehetséges az egyedi és a specifikus átutalási kódot,megadni, a gépjármű üzemeltetője köteles a banki átutalás megjegyzésébe mindkét kódot az alábbi formában megadni:
VS:XXXXXXXXXX; SS:YYYYYYYYYY. A számla továbbá tartalmazza a számla esedékességének idejét, amely általában 14 naptári napnak felel meg.

Az útdíj összege az útdíjszedő rendszer kezelőjének számláján legkésőbb a megadott számla esedékességének napján kell hogy jóváírásra kerüljön, teljes összegben.

Az útdíj befizetése és/vagy más kötelezettségek elmulasztása esetén, az esedékességtől számított 3 naptári napon belül, a rendszerüzemeltető jogosult leblokkolni az útdíj és más kötelezettségek esetében késedelmet okozó gépjármű üzemeltetőjének összes fedélzeti egységét, miközben a gépjármű üzemeltetője és/vagy vezetője számára a használati utasítás szerint minden leblokkolt fedélzeti egység a blokkolást kijelzi.

A követelések behajtása esetén, a második felszólítás elküldésével egyidőben a követelés abból a biztosítékból lesz kiegyenlítve, amelyet a gépjármű üzemeltetője adott bankgarancia vagy egyéb más biztosíték formájában.

A befizetett útdíj esetleges túlfizetése átvivődik a következő számlázási időszakba. Amennyiben a gépjármű üzemeltetője a túlfizetett útdíj összegét a következő számlázási időszak befejezése előtt igényli vissza, ezen szándékát egy írásban benyújtott pénzügyi eszközök visszafizetéséről szóló kérelem benyújtásával teheti meg, amit a rendszer üzemeltetőjének juttat el. A nem készpénzes túlfizetés visszatérítése esetén ez a gépjármű üzemeltetőjének - a kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződésben megjelölt - számlájára kerül átutalásra.

Amennyiben a gépjármű üzemeltetője utólagos útdíjfizetési módban fizet, az útdíjszedő az útdíj hátralékának elszámolásánál az általános kereskedelmi feltételek szerint jár el.

Amennyiben a fedélzeti egység helytelen beállítása miatt útdíj túlfizetésre kerül sor, a gépjármű üzemeltetője ennek visszafizetését az útdíjszedő rendszer kezelőjének általános üzleti feltételei szerint igényli.

Részletes információk a regisztrációhoz szükséges adatokról és okmányokról az útdíjszedő rendszer kezelőjének Általános üzleti feltételeiben, valamint a rendszerüzemeltető feltételeiben találhatóak.

 

Üzemanyagkártyák elfogadása elektronikus útdíj előfizetett (prepaid) rendszerben történő készpénzmentes fizetés céljából

Az útdíjszedő hatóság és a rendszerüzemeltető az alábbi táblázat szerint fogadnak el üzemanyagkártyákat a komplex szolgáltatásként működő elektronikus útdíj készpénzmentes beszedése céljából.

Az útdíjfizetési kötelezettség teljesítése az alábbi táblázatban felsorolt üzemanyagkártya kiadók által lehetséges. Az üzemanyagkártyák az előfizetett rendszerben minden ügyfélszolgálati ponton korlátlanul igénybe vehetők útdíjfizetés céljából.

FIGYELEM! A fedélzeti egységért fizetendő letét üzemanyagkártyával nem téríthető meg!

Üzemanyagkártya kiadója


Elfogadott előtag (prefix)

 

Az előfizetett útdíj rendszerben igénybe vett kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés (prepaid)
FIZETÉS ENGEDÉLYEZÉSE 
E100 700523 IGEN
E100 782546 IGEN
LogPay 707842 IGEN
LogPay 708175 IGEN
DKV 7043 IGEN
SHELL  7002 IGEN
SHELL 7077 IGEN
WAG/Eurowag 789663
(kivéve 789663100)
IGEN
SLOVNAFT GOLD 70800572, 70800578, 70800574 IGEN
SLOVNAFT SILVER 70800570 IGEN
SLOVNAFT 70800583 IGEN
TIFON Gold card 78969012 IGEN
MOL Romanian Gold card 70800512 IGEN
MOL Romanian Gold card 70816781  IGEN
MOL Romanian Red card 70800518 IGEN
MOL Austrian Gold card  70800552 IGEN
MOL Hungarian Red card 70800598 IGEN
MOL Hungarian Silver card  70816770 IGEN
MOL Hungarian Gold card  70816780 IGEN
Energo Petrol Bosnia Gold card 70800522 IGEN
MOL Serbia Gold card 70800532 IGEN
MOL Slovenia Gold card 70800542 IGEN
IES Italy Gold card 70800582 IGEN
SLOVNAFT CZ Gold card 70800562 IGEN
MOL Europe Gold card 70800592 IGEN
CCS 7079327 IGEN
TOTAL/AS24 Eurotrafic 711302, 711304, 711306 IGEN
TOTAL/AS24 Eurotrafic 711308 - 711311,
711318 - 711320,
711350 - 711399
IGEN
OMV 710101, 710103 - 710105,
710109 - 710111
IGEN
UTA 706000 IGEN
TRAFINEO  700673 - 700699 IGEN
TRAFINEO 710200 - 710203 IGEN
TRAFINEO 710205, 710207 IGEN
TRAFINEO  710211 - 710214 IGEN
TRAFINEO 704470 - 704476,
704479 - 704488,
704490 - 704499
IGEN
EUROTOLL 782459 IGEN
Multi Service 708380 IGEN
PaySystem 70239600, 920312190003 IGEN

 

 

Üzemanyagkártyák elfogadása elektronikus útdíj utólagos (postpaid) rendszerbe történő bejelentkezés céljából az ügyfélszolgálati pontokon

Az útdíjszedő hatóság és a rendszer üzemeltetője nyilatkozatot adtak ki, melynek értelmében az útdíjszedő hatóságnak a rendszer üzemeltetőjével szemben a kijelölt útszakaszok utólagos útdíjfizetési rendszerben történő használatáról szóló szerződés alapján, az elfogadott üzemanyagkártyával való fizetéssel összefüggésben keletkezett követeléseit közvetítőkön keresztül, beleértve a rendszer üzemeltetőjét, átruházza a megfelelő üzemanyagkártya-kiadóra, éspedig a későbbi módosításokkal egységes keretbe foglalt 40/1964. T.t. törvény, a Polgári Törvénykönyv 524. és köv. cikkeinek rendelkezéseivel összhangban.

 

Üzemanyagkártya kiadója


Elfogadott előtag (prefix)

Utólagos (postpaid) útdíjfizetési rendszerben igénybe vett kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződések

Az egy fizetési kártyához tartozó gépjárművek száma (N = tetszőleges)

E100 700523 1
E100 782546 1
LogPay 707842 1
LogPay 708175 1
DKV 7043 1
SHELL 7002 1
SHELL 7077 1
WAG/Eurowag 789663
(kivéve 789663100)
1
SLOVNAFT GOLD 70800572, 70800578, 70800574 N
SLOVNAFT SILVER 70800570 N
SLOVNAFT 70800583 N
TIFON Gold card 78969012 N
MOL Romanian Gold card 70800512 N
MOL Romanian Gold card 70816781 N
MOL Romanian Red card 70800518 N
MOL Austrian Gold card 70800552 N
MOL Hungarian Red card 70800598 N
MOL Hungarian Silver card  70816770 N
MOL Hungarian Gold card 70816780 N
Energo Petrol Bosnia Gold card 70800522 N
MOL Serbia Gold card 70800532 N
MOL Slovenia Gold card 70800542 N
IES Italy Gold card 70800582 N
SLOVNAFT CZ Gold card 70800562 N
MOL Europe Gold card 70800592 N
CCS 7079327 N
TOTAL/AS24 Eurotrafic 711302, 711304, 711306 1
TOTAL/AS24 Eurotrafic 711308 - 711311,
711318 - 711320,
711350 - 711399
1
OMV 710101, 710103 - 710105,
710109 - 710111
1
UTA 706000 1
TRAFINEO  700673 - 700699 1
TRAFINEO 710200 - 710203 1
TRAFINEO 710205, 710207 1
TRAFINEO  710211 - 710214 1
TRAFINEO 704470 - 704476,
704479 - 704488,
704490 - 704499
1
EUROTOLL 782459 1
Multi Service 708380 1
PaySystem 70239600, 920312190003 N