Kijelölt útszakaszok jegyzéke

A Szlovák Köztársaság Elektronikus útdíjszedéssel ellátott közúti infrastruktúráját az autópályákon, gyorsforgalmi utakon, kiemelt I. rendű közutakon és II.  kijelölt díjköteles útszakaszok alkotják.

Az útdíjköteles útszakaszok jegyzékét a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma által kiadott T.t. 228/2020. számú hatályos miniszteri rendelet határozza meg, melyben kijelöli az autópályákon, gyorsforgalmi utakon, I. rendű közutakon és II. rendű közutakon  az elektronikus díjszedés által érintett útszakaszokat.

Az elektronikus díjszedés által érintett kijelölt útszakaszok és beleértve a városok és települések belterületén kijelölt útszakaszok használatának módját a kijelölt közútszakaszokon megtett úttal arányos útdíj fizetéséről szóló hatályos T.t. 474/2013. számú törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 5. §-a határozza meg.

A Szlovák Köztársaság kormányának a kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíj kiszámításának módját, a díjszabást és a díjtarifákra vonatkozó engedmények rendszerét szabályozó T.t. 497/2013. számú hatályos rendeletével összhangban díjkötelesnek számít minden autópályán, gyorsforgalmi úton, autópályával és gyorsforgalmi úttal párhuzamos kiemelt I. rendű közúton kijelölt útszakasz és az autópályával és gyorsforgalmi úttal nem párhuzamos kiemelt I. rendű közúton kijelölt útszakasz. Egyéb I. rendű közutakon kijelölt útszakaszok és a II. rendű közutakon kijelölt útszakaszok használatáért az útdíj nulla díjtarifával kerül „elszámolásra“. A kijelölt útszakasz-hálózatba besorolásra kerültek kiemelt városok és települések belterületén áthaladó közutakon kijelölt útszakaszok is.

Kijelölt útszakaszok térképe

Az elektronikus útdíjszedéssel érintett kijelölt útszakaszok aktuális térképe a Szlovák Köztársaságban, amely tartalmazza a kiemelt városok és települések belterületén kijelölt díjköteles útszakaszokat is a Letöltés szekcióban található, és rendelkezésre áll minden, Mýto (Útdíj) logóval jelölt ügyfélszolgálati ponton. A térkép kizárólag tájékoztató jellegű.